Ga naar de inhoud
Vacature
logo ZorgpleinNoord

lid Raad van Toezicht


Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Groningen, Friesland en Drenthe. Daar staat ZorgpleinNoord voor. Dit doet zij door samen met de aangesloten organisaties te werken aan instroom, doorstroom en behoud van personeel in zowel de zorg- als de welzijnssector. Bij ZorgpleinNoord zijn meer dan 280 werkgeversorganisaties aangesloten en hiermee vertegenwoordigen zij ruim 85 % van de zorg en ongeveer de helft van de welzijnssector in Noord-Nederland. ZorgpleinNoord is een van de 14 regionale werkgeversverbanden in Nederland die zich inzet voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn. De regionale werkgeversverbanden hebben zich landelijk verenigd in RegioPlus.   

ZorgpleinNoord helpt zorg- en welzijnsorganisaties op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. ZorgpleinNoord is er ook voor werknemers en werkzoekenden. Zij bieden trainingen en workshops, hun loopbaanadviseurs kunnen je verder helpen in je carrière en op hun vacaturesite tref je elke maand meer dan 1.000 unieke vacatures aan. Daarmee is hun vacaturesite hét wervingskanaal voor zorg en welzijn in Friesland, Drenthe en Groningen.  

De diensten van ZorgpleinNoord worden in samenspraak met de aangesloten organisaties ontwikkeld en ingericht. Daarvoor werkt ZorgpleinNoord volop samen met de aangesloten zorg – en welzijns-organisaties, het onderwijs, de overheid en andere relevante partijen. De experts van ZorgpleinNoord staan organisaties met raad en daad bij, geven duiding aan de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, faciliteren en stimuleren samenwerking binnen én buiten de sector en ondernemen actie.  Zij brengen onderzoek, beleid, expertise, innovatie en praktijk samen om personeel in zorg en welzijn aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen.

Vanwege reglementaire redenen treedt de voorzitter af. Zijn rol zal tijdelijk worden waargenomen door een van de zittende leden. Daarmee ontstaat er een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht die in de loop van 2021 tot voorzitter van de Raad van Toezicht benoemd zal worden.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht verleent onder meer goedkeuring aan begroting, jaarrekening en meerjarenplannen. Daarnaast adviseert de  Raad  van Toezicht gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur conform de statuten en de bestuurs- en toezichtreglementen en is hij de werkgever van de bestuurder. 

Profiel 

Voor deze functie zoeken wij een bestuurder uit het werkgebied die (bij voorkeur ruime) kennis van en ervaring met arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn heeft.  

U heeft ervaring als voorzitter, heeft kennis van governance en heeft de tijd en ambitie om eind 2021 voorzitter van de Raad van Toezicht te worden. Als voorzitter heeft u het vermogen om de raad op professionele wijze te leiden en is daarbij inspirerend en verbindend. U bent in staat te reflecteren draagt er zorg voor dat de leden van de Raad van Toezicht rolvast blijven, dat de kennis en kunde die in de raad aanwezig is wordt benut en de inhoudelijke dialoog goed wordt gevoerd. In overleg met de bestuurder stelt u een goede agenda op. Als voorzitter zorgt u ervoor dat het gehele proces rondom toezichthouden goed verloopt. 

Ruime toezichthoudende ervaring is een vereiste.  

Persoonlijke kenmerken die u typeren zijn: senioriteit, verbindend, objectief luisteren, reflecterend vermogen. 

Daarnaast geldt voor alle leden van de Raad van Toezicht dat zij aan de volgende eisen dienen te voldoen: 

  • beschikken over een academisch werk- en/of denkniveau; 
  • beschikken over goede sociale vaardigheden en verbindend vermogen; 
  • op strategisch niveau kunnen opereren (het vermogen tot oordelen op basis van kennis van hoofdlijnen en zonder kennis van details); 
  • inzicht hebben in de zorg- en welzijnssector en de dienstverlening en de ontwikkelingen hierin; 
  • de doelstelling en kernwaarden van ZorgpleinNoord kunnen onderschrijven;
  • voldoende tijd en energie ter beschikking hebben; 
  • een brede maatschappelijke betrokkenheid hebben en het participeren in daarmee samenhangende netwerken.  

Verdere algemene competenties die voor elk lid van de Raad van Toezicht van toepassing zijn: 

  • in staat om zich kritisch en constructief op te stellen in de relatie met Raad van Toezicht leden, de Raad van Bestuur en andere belanghebbenden; 
  • in staat zijn een goede balans te bewaren tussen dichtbij en afstand. 

Belangstelling?    

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 26 november a.s. tegemoet. 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: Laura Wilpstra of AnnelizeWilpstra, 050-4092720.