Ga naar de inhoud
Vacature
logo hanzehogeschool

Lid Raad van Toezicht | profiel Onderwijs en Onderzoek


Sluitingsdatum
25 januari 2023

Voor de Hanzehogeschool Groningen zoeken wij een lid Raad van Toezicht die kennis heeft van de maatschappelijke ontwikkelingen en een visie heeft op wat dat betekent voor het vorm geven van hoger onderwijs en onderzoek.

De Hanzehogeschool Groningen is een multisectorale kennisinstelling, waar kennis en innovatie toepasbaar worden gemaakt. Het primair proces van de hogeschool is gedefinieerd als ‘het in leergemeenschappen organiseren van onderzoekend leren en innoveren met de omgeving’. In de leergemeenschap komen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk bij elkaar. Het is de plek waar studenten, docent-onderzoekers en mensen uit het werkveld van elkaar leren en samen werken aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving. De 30.000 studenten ervaren op deze manier dat leren en onderzoeken nauw verweven zijn met de maatschappij.

De hogeschool richt het onderwijs zo in dat maximaal wordt bijdragen aan vier maatschappelijke opdrachten in de regio: 

  • versterking van een leefbaar en duurzaam Noord-Nederland; 
  • transitie naar een gezonde en actieve samenleving; 
  • energietransitie en circulariteit, duurzaamheid met en voor iedereen; 
  • digitale transformatie. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat het bestuur met raad ter zijde. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de rol van werkgever voor het College van Bestuur. Bij het vervullen van zijn taak als toezichthouder draagt de Raad van Toezicht zorg voor een goede balans tussen inhoudelijk betrokken zijn en afstand bewaren.

De Raad van Toezicht voert zijn taken uit conform de governance principes en governance eisen, zoals vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de vernieuwde Branchecode Goed Bestuur Hogescholen.

Samenstelling

De Raad van Toezicht wil verbonden zijn met de maatschappij en ziet zichzelf als ‘vertegenwoordiger’ van de samenleving. De Raad van Toezicht hecht waarde aan diversiteit en wil een afspiegeling van de diversiteit van de samenleving zijn. De Raad van Toezicht streeft naar optimale diversiteit om haar rol van toezichthouder te vervullen.  

Zowel vrouwen als mannen worden van harte uitgenodigd om te reageren. Bij gelijke geschiktheid en met het oog op de toekomstige samenstelling van de Raad, gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Lid Raad van Toezicht | profiel Onderwijs en Onderzoek

Gelet op de transities en de maatschappelijke ontwikkelingen waar de Hanzehogeschool Groningen met het onderwijs en onderzoek op aan wil sluiten, zoekt de Raad van Toezicht een kandidaat die kennis heeft van de maatschappelijke ontwikkelingen en een visie heeft op wat dat betekent voor het vorm geven van hoger onderwijs en onderzoek. Daarbij wordt van je verwacht dat je over ruime ervaring beschikt met betrekking tot veranderprocessen, organisatieontwikkeling en cultuurveranderingen in complexe organisaties. Bij de vraagstukken met betrekking tot de transitie die is ingezet om het onderwijs en onderzoek aan te passen op de nieuwe maatschappelijke vraag, heb je nadrukkelijk aandacht voor de impact hiervan voor studenten en medewerkers.

De kandidaat wordt lid van de commissie Onderwijs en Onderzoek.

De kandidaat die de Raad van Toezicht voor deze vacature zoekt, moet naast bovenstaande, bij voorkeur bestuurlijke ervaring hebben en bij voorkeur ook kennis van de dynamiek in het hoger onderwijs en onderzoek. Je wordt ervaren als een verbinder, iemand die op een stevige en op plezierige wijze de dialoog voert. De kandidaat voor deze vacature wordt voorgesteld met vertrouwen van de HMR.

Om de rol goed te kunnen vervullen is het van belang dat je een verbinding hebt met de regio Noord-Nederland en beschikt over een relevant netwerk.

Kandidaten zonder toezichthoudende ervaring worden ook uitgenodigd om te solliciteren.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan zien we graag uiterlijk 25 januari 2023 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Annelize Wilpstra of Maurice Hoogeveen: 050 – 409 2720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.