Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht – profiel ondernemer


Stichting kinderopvang Kids2b is een innovatieve, maatschappelijke organisatie die actief onderneemt en streeft naar de beste opvang voor kinderen en een betaalbare dienstverlening voor alle ouders/verzorgers. Op de meer dan 30 locaties van Kids2b in vijf Groningse gemeenten werken circa 200 pedagogisch medewerkers, 40 stagiaires en 25 vrijwilligers. Verdeeld over de diverse soorten opvang: dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang worden in totaal ongeveer 3.000 kinderen opgevangen. De medewerkers worden bijgestaan door een pedagogisch coach en een pedagogisch begeleider, die tevens samenwerken met ouders om de ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren. Ook worden de medewerkers voortdurend bijgeschoold om hun pedagogische kennis te verdiepen.

De medewerkers van het servicebureau, waar de afdelingen secretariaat, financiën, HR, marketing en klantadvies zijn ondergebracht, ondersteunen de locaties van Kids2b. Deze ondersteuning, maar ook de pedagogische kennis en ondersteuning die de organisatie in huis heeft, kan tevens worden ingezet door andere kinderopvangorganisaties en basisscholen.

Kids2b heeft drie speerpunten benoemd in haar pedagogisch beleid: voeding & bewegen, buiten en taal. Voor het speerpunt voeding & bewegen wordt samengewerkt met het Voorlichtingsbureau voor de voeding, Jong leren eten in Groningen en de Hanzehogeschool. Samen met Biblionet Groningen wordt gewerkt aan het speerpunt taal. Om de ontwikkeling van kinderen verder te ondersteunen wordt daarnaast samengewerkt met overige ketenpartners zoals JGZ, consultatiebureaus, logopedisten, andere kinderopvangorganisaties en basisscholen. Ook is Kids2b actief lid van verschillende brancheorganisaties in de kinderopvang. De gemeenten waar Kids2b actief is, zijn belangrijke stakeholders.

In de Raad van Toezicht ontstaan dit jaar twee vacatures. De raad is divers samengesteld: de leden zijn complementair m.b.t. leeftijd, nationaliteit en gender en divers in achtergrond, gedragskenmerken en beïnvloedingsstijlen.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de lange termijnstrategie van de organisatie en de uitvoering daarvan en is daarin voor de directeur-bestuurder een betrokken sparringpartner. De leden vervullen hun toezichthoudende rol vanuit het belang van de opvang voor de kinderen en het belang voor de ouders en stakeholders in Noord-Groningen. De Raad van Toezicht houdt ook toezicht op de financiële positie van de organisatie en legt jaarlijks verantwoording af.

Profiel ondernemerschap

Voor dit profiel zoeken wij iemand met een ondernemende en innovatieve instelling. Je hebt een achtergrond als ondernemer en bent gewend om strategisch te denken en je creatieve vermogen in te zetten. Je bent verbonden met het werkgebied van Kids2b en je hebt een relevant netwerk in de regio waar de organisatie actief is.

Daarnaast beschik je over:

 • gevoel voor marketing en merkpositionering;
 • kennis van en affiniteit met kinderopvang;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Ervaring als toezichthouder in een profitorganisatie is een pre.

Van beide kandidaten wordt verwacht dat zij:

 • affiniteit hebben met de ontwikkeling van het kind;
 • de kennis en ervaring hebben om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de bestuurder voorgelegde vraagstukken;
 • op een positief kritische en onafhankelijke wijze de dialoog voeren;
 • het vermogen hebben tot reflecteren en tot zelfreflectie;
 • een goede balans weten te bewaren tussen afstand en nabijheid;
 • intrinsiek geïnteresseerd zijn in de dienstverlening die Kids2b biedt;
 • beschikken over risicosensitiviteit en goed kunnen omgaan met tegenwind;
 • voldoende tijd beschikbaar hebben om de functie op een zorgvuldige wijze in te vullen.

De leden van de Raad van Toezicht voelen zich door werkzaamheden of woonplaats verbonden met de regio en vervullen een externe ambassadeursrol in het relevante netwerk van de organisatie.