Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht – profiel jeugdzorg


Accare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugdhulp. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht. Accare biedt op bijna 30 locaties in Noord-, midden- en Oost-Nederland jaarlijks zorg aan ca 14.000 kinderen en jongeren. Voor hele specialistische kennis, complexe situaties en een second opinion kunnen kinderen, jongeren en hun ouders uit heel Nederland bij Accare terecht. Complementair aan de zorg heeft Accare een uitgebreide research- en opleidingsfunctie. Voor de zorg en behandeling bij Accare is een verwijzing nodig van de huisarts, het sociaal wijkteam of jeugdteam van de gemeente.

De missie van Accare luidt als volgt: Ieder kind heeft het recht om mee te doen. Thuis, op school en met vrienden. Ieder kind heeft ook recht op de best mogelijke hulp als meedoen (even) niet lukt. Accare helpt daarbij als het nodig is. Met kundige, betrokken en verantwoordelijke medewerkers, die weten wat goed werkt bij problemen in opgroeien en opvoeden. We ontwikkelen die kennis door wetenschappelijk onderzoek te doen en we dragen die kennis over door het verzorgen van opleidingen en trainingen. Voor onze eigen medewerkers, maar ook voor collega’s uit andere organisaties en het bredere werkveld.

In de Raad van Toezicht is recent een vacature ontstaan en over een jaar ontstaat er een tweede vacature. Met de opvulling van deze vacatures bestaat de Raad van Toezicht tijdelijk uit zes leden.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de organisatie en volgt hierbij de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de secretaris van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht kent drie commissies: de Remuneratiecommissie, de commissie Kwaliteit & Veiligheid en de Auditcommissie. Binnen de Raad van Toezicht wordt waarde gehecht aan ongevraagd advies en betrokkenheid.

Profiel

Voor dit profiel, op voordracht van de OR, wordt gezocht een kandidaat met kennis van en ervaring met innovaties, bijvoorbeeld qua organisatie, behandelmethode en behandelwijze (technologie) binnen jeugdzorg. U heeft een creatieve manier van kijken en denken, bent communicatief sterk en brengt een vernieuwende blik. Affiniteit met het werk van de OR is een vereiste. U behoeft niet per se te beschikken over toezichthoudende ervaring.

We zoeken positief ingestelde, strategische denkers die een constructief kritische bijdrage kunnen leveren en kunnen omgaan met onzekerheden.

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij beschikken over:

  • affiniteit met de doelstelling en zorg functie van de stichting;
  • maatschappelijke betrokkenheid;
  • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en daad en als klankbord terzijde te staan;
  • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
  • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
  • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
  • voldoende beschikbaarheid.

Verder wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de jeugd- en gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Belangstelling?   

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 30 december a.s. tegemoet.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: Laura Wilpstra of Annelize Wilpstra, 050-4092720.