Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
9 september 2021

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn (OPO Borger-Odoorn) telt 11 openbare basisscholen in de gemeente Borger-Odoorn. De scholen bevinden zich in Borger, Drouwen, Ees, Exloo, 2e Exloërmond, Nieuw-Buinen, Odoorn, Valthe en Valthermond. De stichting biedt aan ongeveer 1.100 leerlingen eigentijds en kwalitatief goed onderwijs met aandacht voor het ontdekken van kwaliteiten en talenten van leerlingen. Bij de organisatie werken circa 120 zeer betrokken, gepassioneerde medewerkers, zowel binnen de scholen als binnen de staf.  

Het schoolbestuur is tevens verantwoordelijk voor de organisatie van de tussenschoolse opvang (TSO). Dit maakt sinds 2006 een vast onderdeel uit van de schoolorganisatie. Vanuit de Wet Passend Onderwijs heeft elk schoolbestuur zorgplicht. Dit betekent dat ook het bestuur van het OPO Borger-Odoorn zorgdraagt voor een passende plek voor het kind als er sprake is van een zeer specifieke onderwijsbehoefte van het kind. Voor de vroegtijdige en voorschoolse educatie heeft de stichting een intensieve samenwerking met een stichting voor peuterwerk. Hiermee wordt een doorlopende leer- en begeleidingsaanpak gerealiseerd voor kinderen.  

“Het openbaar primair onderwijs Borger-Odoorn biedt leerlingen eigentijds en kwalitatief goed onderwijs met aandacht voor het ontdekken van kwaliteiten en talenten van leerlingen.” 

Het OPO Borger-Odoorn biedt onderwijs dat naast het aanleren van basisvaardigheden, ieder kind de ruimte biedt te leren met het hoofd, het hart en de handen. Er is ruimte voor diversiteit. Daarnaast wil het OPO Borger-Odoorn een vertrouwde partner zijn voor ouder en kind in opvoeding en ontwikkeling, waarbij sprake is van betrokkenheid en wederzijds respect. 

Binnen het OPO Borger-Odoorn bestaat een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht met een achtergrond als (maatschappelijk) ondernemer. 

De Raad van Toezicht houdt, als intern toezichthouder, toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door de bestuurder. Daarnaast ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de bestuurder bij belangrijke beleidsvoornemens belanghebbende partijen consulteert en adviezen terdege in de beleidsvaststelling meeweegt. Bij het uitoefenen van deze taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting, het belang van de scholen die door de Stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving. 

Functie 

Voor deze positie wordt een (maatschappelijk) ondernemer gezocht die ervaring heeft met fusies dan wel met het aangaan van intensieve samenwerkingen. Vanuit de ervaring als ondernemer heeft de kandidaat ervaring met denken vanuit de consument en met markpositionering. 

De kandidaat die gezocht wordt is een ervaren toezichthouder die affiniteit heeft met de maatschappelijke opgave die de organisatie heeft en gevoel heeft voor de politieke context waarin de organisatie werkt.