Ga naar de inhoud
Vacature
logo Tinten

lid Raad van Toezicht – profiel ondernemerschap


De Tintengroep is opgericht in 2010 uit vijf zelfstandige organisaties gespecialiseerd in sociaal werk, die hun oorsprong vinden in een gebied met een eigen gezicht: de Veenkoloniën.

In de jaren daarna schaarden verschillende bestaande organisaties zich onder de Tintengroep en werd een aantal nieuwe organisaties in het leven geroepen. Momenteel bestaat de Tintengroep uit 17 organisaties gespecialiseerd in sociaal werk, Stichting Peuterwerk, Kinderopvang Noord-Nederland en Tinten Training en Advies. In de praktijk maken ruim 650 gedreven medewerkers dagelijks het verschil voor hulpvragers van 0 tot 100 jaar. De Tintengroep is een maatschappelijk ondernemer, die zich inzet om de eigen kracht en talenten van de inwoners van Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel te versterken. Dit doen de medewerkers van de organisatie vanuit de overtuiging dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven, maar ook invloed kunnen uitoefenen op het leven van hun naasten.

Binnenkort ontstaat een vacature voor een lid voor de Raad van Toezicht, met het profiel ondernemerschap.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur van de stichting en op de rechtspersonen die onder de paraplu van de Stichting Tinten Groep vallen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde. Daarnaast heeft dRaad van Toezicht zowel in- als extern een ambassadeursrol. De Raad van Toezicht vergadert regulier minimaal vier  keer per jaar en heeft daarnaast minimaal twee keer per jaar een overleg met de medezeggenschapsraad, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad. Verder vinden er commissievergaderingen plaats.

Profiel 

Wij zoeken een (maatschappelijk) ondernemer met kennis van en ruime ervaring met bedrijfsvoering op een eindverantwoordelijk niveau. U bent een strategisch denker op bestuurlijk niveau die ervaring heeft met het werken met verschillende stakeholders. Als ondernemer heeft u een scherp oog voor kansen in de markt, ervaring met marketing, u bent maatschappelijk betrokken en begrijpt de maatschappelijke opdracht die Tinten heeft. Tevens heeft u ruime ervaring met financiële vraagstukken en met risicomanagement. De kandidaat met dit profiel wordt tevens lid van de Auditcommissie.

Van u wordt tevens verwacht dat u:

 • kennis heeft van het werkgebied verkregen door (woon- en/of werk) ervaring; 
 • betrokken (willen) zijn bij de maatschappelijke opgave van Tinten; 
 • inzicht in de interne en externe factoren van maatschappelijk ondernemerschap; 
 • bewust zijn van en handelen naar de verantwoordelijkheid van Good Governance; 
 • in staat zijn toezicht te houden op een complexe en dynamische organisatie; 
 • in staat om zich kritisch en constructief op te stellen in de relatie met Raad van Toezicht leden, de Raad van Bestuur en andere belanghebbenden; 
 • in staat zijn een goede balans te bewaren tussen dichtbij en afstand.  

Verdere algemene competenties die voor elk lid van de Raad van Toezicht van toepassing zijn:

 • beschikken over een academisch werk- en/of denkniveau; 
 • beschikken over soepele sociale vaardigheden en verbindend vermogen; 
 • bestuurlijke ervaring dan wel ervaring als toezichthouder (kennis van het functioneren van een professionele organisatie); 
 • op strategisch niveau kunnen opereren (het vermogen tot oordelen op basis van kennis van hoofdlijnen en zonder kennis van details); 
 • inzicht hebben in de sociaal werksector (maatschappelijk werk, buurtwerk, samenlevingsopbouw, WMO en Jeugd) en de dienstverlening en de ontwikkelingen hierin; 
 • affiniteit hebben met en betrokkenheid bij de cliënten van de Tintengroep en op de op hen toegesneden dienstverlening en organisatie; 
 • de doelstelling en kernwaarden van de Tintengroep kunnen onderschrijven; 
 • tijd en energie ter beschikking hebben en willen stellen; 
 • een brede maatschappelijke betrokkenheid hebben en het participeren in daarmee samenhangende netwerken; 
 • beschikken over relevante netwerken in de overheid, het maatschappelijk middenveld en het werkgebied van de Tintengroep; 
 • respecteren van en affiniteit hebben met de levensbeschouwelijke, maatschappelijke, sociale en ethische vraagstukken die binnen de Tintengroep kunnen spelen.  

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 8 oktober a.s. tegemoet.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:

Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720

Laura Wilpstra: 06-20315501//050-4092720