Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
26 september 2022

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) is een toonaangevend symfonieorkest dat symfonische muziek op hoog niveau uitvoert en verrast met eigenzinnige concert- en engagementprogramma’s.

Het NNO wil een onweerstaanbaar goed orkest zijn. We laten ons inspireren door de rijke klassieke muziekgeschiedenis, maar ook door film- & popmuziek, door actuele of regionale thema’s en door samenwerking met partnerinstellingen en nieuwe makers. We zoeken ons vaste en nieuw publiek actief op in concertzalen, in de openlucht, tijdens festivals en op scholen. Eenmaal per seizoen begeleidt het NNO de Nederlandse Reisopera.

Het NNO werkt met internationaal geroemde dirigenten en solisten. Met ingang van dit concertseizoen start de Noor Eivind Gullberg Jansen als vaste chef-dirigent en Hartmut Haenchen (Duitsland) treed aan als vaste gastdirigent. Anthony Hermus blijft eveneens als vaste gastdirigent aan het NNO verbonden.

Al vanaf de oprichting in 1862 is het NNO erin geslaagd van waarde te zijn voor de drie noordelijke provincies waar het orkest met haar concerten en educatie, participatie -en talentontwikkelingsactiviteiten, in samenwerking met een breed netwerk aan regionale partners, een structurele bijdrage levert aan het podiumlandschap.

Het NNO bestaat uit ongeveer 75 orkestleden en 20 kantoormedewerkers. Als symfonieorkest staan we midden in de samenleving en brengen we graag zoveel mogelijk mensen in aanraking met onze symfonische muziek. Wij hechten dan ook waarde aan een divers personeelsbestand.

Het NNO onderschrijft de Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. Meer informatie www.nno.nu.

Functie

Door reglementair aftreden ontstaat per 1 januari 2023 een vacature voor een lid Raad van Toezicht.

Voor deze vacature wordt gezocht naar een kandidaat met een stevige financiële achtergrond. Inzicht in vastgoedvraagstukken is een pre.

Van u wordt verwacht dat u woonachtig bent in Noord-Nederland en beschikt over:

• een relevant netwerk;

• kennis van governance;

• voldoende tijd en energie om de functie goed te kunnen vervullen.

Ervaring in een toezichthoudende functie en belangstelling voor klassieke muziek en/of podiumkunsten zijn een pre.

Bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht letten wij op de gewenste en noodzakelijke objectiviteit en onafhankelijkheid.

De Raad van Toezicht vergadert regulier vijf keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats op vrijdagochtend. Daarnaast zijn er themabijeenkomsten en bijeenkomsten met de medewerkers en met de ondernemingsraad. Qua tijdsbelasting moet uitgegaan worden van ongeveer 80 uur per jaar. U wordt benoemd voor een zittingsperiode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Het betreft een onbezoldigde functie.

Belangstelling?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra, lid van de Raad van Toezicht: 06-53897499. Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. De reactietermijn sluit op 26 september 2022.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.