Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
26 september 2022

‘Zorggroep Liante is er voor iedereen. Wat je leeftijd ook is, waar je ook woont.’ 

Namens Liante zoeken wij, per 1 januari 2023, een lid van de Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht van Liante is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken bij de organisatie. Daarmee staat de Raad van Toezicht voor de continuïteit van de organisatie en voor het behouden en ontwikkelen van de kernwaarden van Liante. 

Voor de vacante positie wordt een autonome denker gezocht met ruime ervaring in bedrijfsvoering, met name op het gebied van ICT en huisvesting/vastgoed, op een eindverantwoordelijk of vergelijkbaar niveau. Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht zal toetreden tot de auditcommissie. 

Het spreekt voor zich dat je affiniteit hebt met de ouderenzorg. Ook heb je gevoel voor de regionale sociaal-culturele context waarin Liante opereert. 

In zijn algemeenheid wordt van je verwacht dat je beschikt over: 

  • een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken op HBO-niveau; 
  • het vermogen om vanuit een toezichthoudende rol te kunnen oordelen over het functioneren van de stichting op grond van de beschikbare (schriftelijke) informatie; 
  • het vermogen om het beleid van de stichting alsmede het functioneren van de (zorg)organisatie en van de Raad van Bestuur van de stichting te toetsen; 
  • inzicht in de strategische afwegingsprocessen; 
  • affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de stichting; 
  • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 
  • een binding met de regionale samenleving; 
  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. 

Daarnaast wordt van je verwacht dat je je blijft verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder. 

Over Liante 

‘Liante staat voor bindmiddel. En het verbinden van mensen is precies wat we doen. Niet alleen mensen die bij ons wonen, maar ook medewerkers, vrijwilligers, omwonenden en mantelzorgers.’  

Zorggroep Liante biedt persoonsgerichte woonzorg waarbij het accent voor de zorg en dienstverlening ligt bij de verschillende woonzorgcentra in Drachten, Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha, Noordwolde en Wolvega. Uitgangspunt van de zorg is de gedachte dat iedereen het verdient om zo gelukkig mogelijk ouder te worden in hun eigen omgeving. Daarom maakt de organisatie deel uit van de lokale samenleving waar ouderen kunnen wonen, elkaar ontmoeten en activiteiten ontplooien. Zij kunnen zorg en ondersteuning kunnen krijgen via de wijkverpleging en in de woonzorgcentra van Liante.  

Voor de in totaal ruim 700 medewerkers bij Liante zijn, passend bij de missie en visie, vijf kernwaarden voor de verleende zorg geformuleerd: persoonsgericht, vriendelijk en liefdevol, lokaal verbonden, vertrouwd en resultaatgericht. Op de werkplek van de medewerkers zijn sociaal, lerend, motiverend en betrouwbaar kernbegrippen. De helpenden, verpleegkundigen en VIG’ers  worden bijgestaan door een grote groep enthousiaste en trouwe vrijwilligers.  

De medewerkers voelen zich sterk betrokken bij het werk dat zij doen, bij de patiënten en bij elkaar. De onderlinge loyaliteit is groot. Het is een platte organisatie, met korte lijnen en een informele sfeer.  

Belangstelling?        

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij je CV en begeleidende brief graag uiterlijk maandag
26 september a.s. tegemoet.        

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra, 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.