Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
12 augustus 2022

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn (OPO Borger-Odoorn) telt 
11 openbare basisscholen in de gemeente Borger-Odoorn. De scholen bevinden zich in Borger, Drouwen, Ees, Exloo, 2e Exloërmond, Nieuw-Buinen, Odoorn, Valthe en Valthermond. De stichting biedt aan ongeveer 1.100 leerlingen eigentijds en kwalitatief goed onderwijs met aandacht voor het ontdekken van kwaliteiten en talenten van leerlingen. Bij de organisatie werken circa 120 zeer betrokken, gepassioneerde medewerkers, zowel binnen de scholen als binnen de staf.  

Het schoolbestuur is tevens verantwoordelijk voor de organisatie van de tussenschoolse opvang (TSO). Dit maakt sinds 2006 een vast onderdeel uit van de schoolorganisatie. Vanuit de Wet Passend Onderwijs heeft elk schoolbestuur zorgplicht. Dit betekent dat ook het bestuur van het OPO Borger-Odoorn zorgdraagt voor een passende plek voor het kind als er sprake is van een zeer specifieke onderwijsbehoefte van het kind. Voor de vroegtijdige en voorschoolse educatie heeft de stichting een intensieve samenwerking met een stichting voor peuterwerk. Hiermee wordt een doorlopende leer- en begeleidingsaanpak gerealiseerd voor kinderen.  

Het openbaar primair onderwijs Borger-Odoorn biedt leerlingen eigentijds en kwalitatief goed onderwijs met aandacht voor het ontdekken van kwaliteiten en talenten van leerlingen. 

De Raad van Toezicht houdt, als intern toezichthouder, toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door de bestuurder. Daarnaast ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de bestuurder bij belangrijke beleidsvoornemens belanghebbende partijen consulteert en adviezen terdege in de beleidsvaststelling meeweegt.  

Bij het uitoefenen van deze taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting, het belang van de scholen die door de Stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.  

De samenwerking tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht wordt als open en goed ervaren. De leden van de Raad van Toezicht zijn complementair aan elkaar. De dialoog wordt gevoerd en men weet elkaar en de bestuurder te inspireren. 

Lid Raad van Toezicht 

 Binnen het OPO Borger-Odoorn bestaat een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht. 

Voor deze positie wordt een ervaren toezichthouder gezocht met een juridische achtergrond, die bij voorkeur ervaring heeft met fusies dan wel met het aangaan van intensieve samenwerkingen.  

Je hebt affiniteit met de maatschappelijke opgave die de organisatie heeft en gevoel voor de politieke context waarin de organisatie werkt.  

Kenmerken die jou als kandidaat typeren zijn: samenwerkingsgericht; openstaan voor mening van anderen, open minded, de dialoog voeren, balans tussen humor en scherpte, creatief probleemoplossend vermogen, reflecterend vermogen en een hands-on mentaliteit. 

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij beschikken over: 

 • voldoende kennis en ervaring, vanuit welke achtergrond dan ook, om de onderwijsinstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen; 
 • voldoende beschikbare tijd; 
 • bereidheid tot verantwoording, het zich willen houden aan wet- en regelgeving, kennis van de betekenis van Governance regels; 
 • integriteit, sterk normbesef en zorgvuldigheid; 
 • strategisch inzicht, helikopterview en integratief denken; 
 • kritisch en analytisch oordeelsvermogen; 
 • verantwoordingsbesef naar de primaire stakeholders; 
 • inzicht in het veld van andere stakeholders (maatschappij/politiek); 
 • evenwicht tussen distantie en betrokkenheid; 
 • het vermogen tot reflectie op de Raad van Toezicht: resultaat, eigen rol, positie, invloed en gedrag; 
 • een proactieve opstelling (informatie zoeken, doorvragen, netwerken). 

Belangstelling?       

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij je CV en begeleidende brief graag uiterlijk vrijdag
12 augustus a.s. tegemoet.       

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra of Maurice Hoogeveen, 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.