Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
6 januari 2022

Stichting Het Drentse Landschap is in 1934 opgericht en richt zich als provinciale trustorganisatie op het behoud van historisch waardevolle objecten en natuurlijke schoonheid voor de bewoners en bezoekers van Drenthe, voor nu en voor de toekomst. Drenthe kent een grote afwisseling aan bijzondere natuurgebieden. Van uitgestrekte heidevelden en bossen tot fraaie beekdalen en het aantrekkelijke kleinschalige cultuurlandschap rond de dorpen en op landgoederen.  

De terreinen van Stichting Het Drentse Landschap geven een aardige dwarsdoorsnede van wat Drenthe aan natuur te bieden heeft. De stichting heeft de zorg over meer dan 9.000 hectare natuur.  Het Drentse Landschap zet zich ook in voor de instandhouding van het cultureel erfgoed in Drenthe. Dat doet de stichting door historisch waardevolle gebouwen, tuinen, erven en archeologische monumenten zo goed mogelijk te beheren. Maar ook door de belangen van erfgoed in brede zin te behartigen en door het bieden van voorlichting en educatie.  

Binnenkort ontstaat een vacature voor een lid voor de Raad van Toezicht.   

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en de uitvoering daarvan. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever van de directeur/bestuurder en (kritisch) sparringpartner en geeft hij gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de stichting betrokkenen af. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht houdt zich voor het eigen functioneren aan de statuten van de organisatie. 

De Raad van Toezicht komt tenminste vier keer per jaar bijeen. Jaarlijks houdt de Raad van Toezicht een zelfevaluatie. Daarnaast worden de leden van de Raad van Toezicht geacht deel te nemen aan de georganiseerde werkbezoeken en themabijeenkomsten. De tijdsbesteding is ongeveer 70 uur per jaar.  

Profiel   

Gezocht wordt een kandidaat die kennis heeft van vastgoed en monumentenzorg. Met aanvullend inzicht in digitalisering. Met het toetreden van het nieuwe lid wil de Raad van Toezicht de gemiddelde leeftijd verlagen. 

Er wordt van je verwacht dat je:  

  • bereid bent om je bewust te bekwamen in de rol van toezichthouder; 
  • affiniteit hebt met de doelstellingen van de stichting; 
  • beschikt over een relevant netwerk in Drenthe en/of Noord-Nederland;  
  • het vermogen hebt om de toezichthoudende en adviserende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;  
  • kritisch vermogen hebt en onafhankelijkheid in denken en doen;  
  • over de tijd beschikt die nodig is om de rol goed in te kunnen vullen.   

De leden van de Raad van Toezicht zijn ambassadeurs voor de stichting en beschikken over een breed netwerk in openbaar bestuur, bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties. 

Van de leden wordt verwacht dat zij Drenthe goed kennen, dan wel de inzet hebben dat te gaan doen.   

Belangstelling?   

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij je CV en begeleidende brief graag uiterlijk 6 januari 2022 tegemoet.   

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra of Laura Wilpstra, 050-4092720