Ga naar de inhoud
Vacature

lid Raad van Toezicht


De stichting Fryske Akademy is op 10 september 1938 opgericht in Leeuwarden. Volgens haar statuten heeft de Akademy als doel “het instandhouden van een werkgemeenschap, die zich toelegt op het beoefenen van de wetenschap die met Fryslân, het Friese volk en zijn cultuur in al haar uitingen, en zulks in de ruimste zin, verbonden is”. Na ruim 80 jaar is deze opdracht, die de Friese samenleving de Akademy bij de stichting meegaf, nog altijd leidend. De Fryske Akademy verricht wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, de meertalige samenleving en de regionale geschiedenis van Fryslân en levert daarmee een kritisch opbouwende bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving en aan het internationale wetenschappelijke debat. De Fryske Akademy verricht dit werk vanuit een sterk engagement met Fryslân en de Friezen.

In verband met uitbreiding van de Raad van Toezicht is de Fryske Akademy op zoek naar

een lid van de Raad van Toezicht
met een financieel profiel

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting en met het toezicht op het door de directeur gevoerde beheer en beleid. Daarnaast onderhoudt de Raad van Toezicht relaties met de Friese samenleving, meer in het bijzonder de provincie Fryslân en met de wetenschap, meer in het bijzonder de KNAW.

Profiel
De toezichthouder die gezocht wordt heeft een financiële achtergrond. U heeft aantoonbare recente ervaring met toezicht of bestuur van (semi-) overheidsorganisaties. Ervaring als registeraccountant of registercontroller is een pre.

Verder wordt van leden van de Raad van Toezicht in zijn algemeenheid verwacht dat zij:
• over bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten beschikken;
• de kennis en ervaring hebben om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door Directeur-bestuurder voorgelegde vraagstukken;
• vertrouwen geven en vragen;
• op een positief kritische en onafhankelijke wijze de dialoog voeren;
• het vermogen hebben tot reflecteren en tot zelfreflectie;
• een goede balans weten te bewaren tussen dichtbij en distantie;
• voldoende tijd beschikbaar hebben om de functie op een zorgvuldige wijze in te vullen;
• bij voorkeur woonachtig zijn in Noord-Nederland;
• beschikken over een brede maatschappelijke binding en effectief in te zetten netwerk in het noorden van het land;
• een zelfkritische, onafhankelijke positie en kritische rol ten opzichte van elkaar en het bestuur hanteren;
• de dialoog aangaan;
• het vermogen bezitten om adequaat te voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 19 maart a.s. tegemoet.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720
Laura Wilpstra: 06-20315501//050-4092720