Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht – financiën


Sluitingsdatum
14 november 2022

Voor Primenius & Tamariki zoeken wij twee (aankomende) leden Raad van Toezicht.

‘Wij streven naar verjonging en diversiteit. Betrokkenheid bij onze regio vinden wij belangrijk, ervaring als toezichthouder is geen vereiste.’

Profielschets

Vernieuwend, warm en een hoge kwaliteit zijn kenmerken van het primaire onderwijs en de kinderopvang van Primenius & Tamariki. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar, op 35 scholen en 20 opvanglocaties in Drenthe en Groningen.

Ze werken hierbij vanuit een gezamenlijke visie, die is gebaseerd op het katholiek sociaal denken. Centraal hierin staat dat ieder mens, ieder kind, geliefd is en zich dus niet anders hoeft voor te doen dan hij is. Ze willen de kinderen kennis bijbrengen, én leren te ontdekken wie ze zijn, wat voor hen het leven waardevol maakt en hoe ze van betekenis kunnen zijn voor de ander en de wereld.

De Raad van Toezicht omarmt deze visie. Het belang van het kind is leidend. De Raad van Toezicht werkt vanuit het vertrouwen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor wat hij doet. Men gaat open en eerlijk met iedereen om en verwacht dat ook van anderen.

De leden van de Raad geloven in de kracht van diversiteit. Daarom streeft men naar een brede mix van leden in de Raad, waarin de verschillende mensen elkaar goed aanvullen.

Voor de Raad vinden we het belangrijk dat je:

•        een visie hebt op onderwijs, kinderopvang en de rol van de toezichthouder;

•        het belang van het kind en het bevorderen van kansengelijkheid vooropstelt;

•        een open en onderzoekende houding hebt;

•        warm en betrokken bent, maar ook vasthoudend, scherp en rolvast;

•        handelt vanuit een moreel kompas; een richtingwijzer voor integer handelen;

•        onafhankelijk en kritisch kunt denken met een sterk zelfcorrigerend vermogen;

•        inspireert en tegenkracht geeft;

•        gemakkelijk relaties ontwikkelt en onderhoudt;

•        oog hebt voor wat er binnen en buiten de organisatie speelt;

•        op basis van maatschappelijke ontwikkelingen meedenkt over strategische keuzes

        voor een duurzame ontwikkeling van de organisatie.

We vinden deze kenmerken belangrijker dan ervaring als toezichthouder. Aankomende toezichthouders worden uitdrukkelijk gevraagd om te reageren.

De aandachtsgebieden voor de nieuwe leden zijn voor de één Onderwijs/kinderopvang en voor de ander Financiën.

Voor het profiel Financiën zoeken wij een toezichthouder met kennis van bedrijfsvoeringprocessen in de non-profit sector, analytisch vermogen en kennis van risicobeheersing en compliance.  

De benoeming is gepland per 1 januari 2023. Normaal gesproken is de zittingsperiode vier jaar, met de mogelijkheid voor een tweede termijn. Primenius & Tamariki wil hier echter flexibel mee omgaan en de termijn in overleg met jou vaststellen.

De tijdsinvestering bedraagt minstens 120 uur op jaarbasis. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een marktconform honorarium.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt, dan zien wij jouw CV en begeleidende brief graag uiterlijk maandag  
14 november a.s. tegemoet.  

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra: 050-409 27 20. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.