Ga naar de inhoud
Vacature

Lid raad van toezicht | financieel profiel


Sluitingsdatum
9 januari 2023

“Wij geloven erin dat ieder mens een waardevol leven leidt. Het is onze kerntaak om mensen met een verstandelijke beperking daarin te ondersteunen en begeleiden. Met onze overtuiging: goed leven, mooi werk, met elkaar!”  

Dat is de missie van Vanboeijen. 

Vanboeijen biedt zorg en ondersteuning aan circa 900 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een vaak ernstige verstandelijke beperking op ruim 70 locaties, overwegend in Drenthe.   

Met ongeveer 1.600 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers helpt Vanboeijen hen bij complexe zorgvragen in wonen, werken, leren en vrije tijd. Uitgangspunt is dat ieder mens uniek is, met eigen mogelijkheden en beperkingen, eigen wensen en verlangens. Om kwaliteit aan het leven te kunnen toevoegen, is het nodig elke dag opnieuw te willen ontdekken wat iemand kan en wil.  

Raad van toezicht

De raad van toezicht oefent toezicht uit op het goed functioneren van de raad van bestuur en van de maatschappelijke opdracht van de organisatie. Daarbij heeft de raad van toezicht vooral aandacht voor de wijze waarop de raad van bestuur leiding geeft aan de organisatie en deze stimuleert haar doelstellingen te realiseren en zich in te spannen waar nodig tot verbeteringen te komen. Uitgangspunt voor de samenstelling van de raad van toezicht is dat leden gezamenlijk een breed spectrum van kennis en ervaring bestrijken om gezamenlijk toezicht te kunnen houden op het beleid en de strategie in algemene zin.   

Binnenkort ontstaat er in de raad van toezicht van Vanboeijen een vacature voor een lid met een financieel profiel. 

Bij de samenstelling van de raad wordt rekening gehouden met de gewenste diversiteit in leeftijd, gender en (culturele) achtergrond. Daarnaast wordt de aanwezigheid van leden met ervaring in het publieke domein wenselijk geacht. 

Lid raad van toezicht | financieel profiel

Voor deze vacature zoeken wij iemand met toezichthoudende ervaring, een stevig financieel profiel (bij voorkeur een RA/RC achtergrond) en actuele kennis van financiering in de zorg. Je hebt goed inzicht in de complexe financiën van een zorgorganisatie (langdurige zorg) en bent in staat om de grote lijnen te zien en daarmee de rol als toezichthouder goed vorm te geven. Tevens beschik je over kennis en ervaring omtrent de balans tussen zorgexploitatie en vastgoedexploitatie. Je kunt omgaan met de turbulente situaties die in de zorg kunnen ontstaan.  

Het nieuwe lid dat wordt gezocht is een teamspeler met een brede financiële blik vanuit een toezichthoudend perspectief. Je hebt een goed gevoel voor governance en kunt adequaat schakelen tussen de verschillende rollen die van een toezichthouder worden gevraagd en kan deze goed onderscheiden. Het lid van de raad van toezicht levert vanuit kennis van en ervaring met de financieel-economisch portefeuille, een waardevolle bijdrage aan de governance van Vanboeijen.  

Het lid raad van toezicht met het financieel profiel wordt lid van de auditcommissie.   

Daarnaast geldt voor ieder lid van de raad van toezicht:  

  • affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in het bijzonder;  
  • binding met de visie en missie van Vanboeijen. Bij voorkeur bekendheid met de principes van het nieuw/anders organiseren en in staat bij te dragen aan een toekomstbestendige (her)inrichting van de wijze waarop de sector in het algemeen en Vanboeijen in het bijzonder is georganiseerd;  
  • wijs en constructief met betrekking tot advisering aan het bestuur, evenwicht tussen governance en guidance;  
  • een open attitude, vertrouwen en respect geven, integriteit, verantwoordelijkheid en een onafhankelijke opstelling, reflectie op eigen rol, invloed en gedrag. Bereidheid om daar op aangesproken te worden dan wel anderen daar op aan te spreken;   
  • voldoende tijd beschikbaar om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen, inclusief eventuele bij- of nascholing;  
  • een ondernemende instelling;  
  • geen mogelijke belangenverstrengeling met bijvoorbeeld andere functies;  
  • beschikking over relevante netwerken, zowel beroepsmatig als regionaal;  
  • een academisch werk- en denkniveau.  

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 9 januari 2023 jouw CV en begeleidende brief tegemoet. 

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra of Maurice Hoogeveen: 050-409 2720 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.