Ga naar de inhoud
Vacature
logo Drents Museum

Lid Raad van Toezicht – profiel digitale communicatie


Het Drents Museum is gevestigd in het historisch centrum van Assen op de plek van het voormalig klooster Maria in Campis. Vanaf de oprichting in 1854, met een expositie van oudheden in een kast, is het museum altijd volop in ontwikkeling geweest. Na een aantal verhuizingen werd het museum in 1974 definitief gevestigd in het huidige pand, het oude provinciehuis. Hierna hebben enkele toevoegingen en verbouwingen plaatsgevonden, waaronder een onderdoorgang, een overkapping en een nieuwe vleugel. Het museum draagt haar naam officieel sinds 1996. In 1999 is het museum losgekoppeld van de provincie Drenthe en ging het museum verder als zelfstandige stichting.  

“Het Drents Museum toont een blik op de wereld en biedt de wereld een blik op Drenthe. Met verhalen over archeologie, kunst en geschiedenis inspireren we jong en oud.” 

Het museum wil een succesvol museum van internationale allure zijn en een verrijkende ervaring bieden aan zoveel mogelijk mensen. De collectie van het Drents Museum is met ruim 90.000 voorwerpen relatief groot en bestaat uit een collectie Archeologie, een collectie Drentse geschiedenis, een collectie Kunst 1885-1935 en een collectie Hedendaags realisme. 

Bij het museum werken ongeveer 80 medewerkers (inclusief de flexibele schil en stagiairs). Daarnaast zijn er ongeveer 50 vrijwilligers actief betrokken bij het museum. 

In de Raad van Toezicht ontstaan dit jaar, door reglementair aftreden, twee vacatures. Met het toetreden van de twee nieuwe leden wil de Raad van Toezicht de gemiddelde leeftijd verlagen en de gewenste diversiteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht (man/vrouw en culturele achtergrond) versterken. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken betreffende het Drents Museum. De Raad beoordeelt als toezichthouder de beleidsplannen en de uitvoering daarvan. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever van de bestuurders. Als (kritisch) sparringpartner en toezichthouder staat de Raad van Toezicht de bestuurders met raad terzijde en houdt oog op het maatschappelijk belang van de organisatie. 

Profiel digitale communicatie

Digitalisering is een essentieel onderdeel van de wijze waarop het museum met de buitenwereld communiceert. Daarom zoekt de Raad van Toezicht iemand die inzicht heeft in en ervaring met de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied en het efficiënt en effectief inzetten van de verschillende voor het museum relevante communicatievormen. Voor deze vacature wordt een vrouw gezocht met expertise op het gebied van digitalisering, data, e-commerce en social media. Kenmerkende eigenschappen die bij dit profiel passen zijn: communicatief en gedreven. 

Van de kandidaat wordt verder verwacht dat zij kritisch is, onafhankelijk denkend, betrouwbaar, integer, omgevingsbewust, een goede balans heeft tussen resultaatgerichtheid en beschouwen en openstaat voor andermans visie en daarover de dialoog kunnen aangaan.  

 In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij: 

  • affiniteit hebben met kunst en cultuur; 
  • affiniteit hebben met de doelstellingen en (toekomst)visie van de organisatie en met het veld van kunst en cultuur/de museale sector; 
  • oog hebben voor diversiteit in onze samenleving; 
  • in staat zijn om strategisch en out of the box te denken; 
  • over een analytisch oordeelsvermogen beschikkende vaardigheid hebben om kritisch te kunnen doorvragen, inhoudelijk de dialoog te voeren en waar nodig besluiten te nemen; 
  • het vermogen hebben om de gewenste balans te bewaren tussen betrokkenheid en distantie; 
  • onafhankelijk zijn ten opzichte van in- en externe belangen (relevante andere functies worden gemeld); 
  • eventuele belangentegenstellingen kunnen hanteren en er op een constructieve en zuivere wijze mee kunnen omgaan in het belang van de organisatie; 
  • oog hebben voor en zicht hebben op de diverse belangen zoals die zich voordoen binnen en buiten de organisatie; 
  • betrokkenheid hebben en tonen bij het museum en over tijd en mogelijkheden beschikken om zich vrij te maken voor het vervullen van de functie. 

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 12 maart a.s. tegemoet.  

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra, 050-4092720.