Logo van Drents Museum

Het Drents Museum is gevestigd in het historisch centrum van Assen op de plek van het voormalig klooster Maria in Campis. Vanaf de oprichting in 1854, met een expositie van oudheden in een kast, is het museum altijd volop in ontwikkeling geweest. Na een aantal verhuizingen werd het museum in 1974 definitief gevestigd in het huidige pand, het oude provinciehuis. Hierna hebben enkele toevoegingen en verbouwingen plaatsgevonden, waaronder een onderdoorgang, een overkapping en een nieuwe vleugel. Het museum draagt haar naam officieel sinds 1996. In 1999 is het museum losgekoppeld van de provincie Drenthe en ging het museum verder als zelfstandige stichting.  

“Het Drents Museum toont een blik op de wereld en biedt de wereld een blik op Drenthe. Met verhalen over archeologie, kunst en geschiedenis inspireren we jong en oud.” 

Het museum wil een succesvol museum van internationale allure zijn en een verrijkende ervaring bieden aan zoveel mogelijk mensen. De collectie van het Drents Museum is met ruim 90.000 voorwerpen relatief groot en bestaat uit een collectie Archeologie, een collectie Drentse geschiedenis, een collectie Kunst 1885-1935 en een collectie Hedendaags realisme. 

Bij het museum werken ongeveer 80 medewerkers (inclusief de flexibele schil en stagiairs). Daarnaast zijn er ongeveer 50 vrijwilligers actief betrokken bij het museum. 

In de Raad van Toezicht is dit jaar een vacature ontstaan en in 2021 ontstaan er, door reglementair aftreden, nog twee vacatures. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken betreffende het Drents Museum. De Raad beoordeelt als toezichthouder de beleidsplannen en de uitvoering daarvan. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever van de bestuurders. Als (kritisch) sparringpartner en toezichthouder staat de Raad van Toezicht de bestuurders met raad terzijde en houdt oog op het maatschappelijk belang van de organisatie. 

Profiel digitale communicatie 

Voor deze vacature wordt gezocht naar een kandidaat met expertise op het gebied van online verkoop, digitalisering, data  en social  media. U heeft inzicht in en ervaring met de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied en het efficiënt en effectief inzetten van de verschillende communicatievormen. U heeft gevoel voor trends en ontwikkelingen in de maatschappij en een visie op de maatschappelijke profilering van het museum. Kenmerkende eigenschappen die bij dit profiel passen zijn: communicatief, gedreven, out of the box denkend.  

Van u wordt verder verwacht dat u kritisch bent, analytisch, onafhankelijk denkend, betrouwbaar, integer en omgevingsbewust. Ook heeft u een goede balans tussen resultaatgerichtheid en beschouwendstaat u open voor andermans visie en kunt u daarover de dialoog aangaan. 

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij: 

 • affiniteit hebben met kunst en cultuur; 
 • affiniteit hebben met de doelstellingen en (toekomst)visie van de organisatie en met het veld van kunst en cultuur/de museale sector; 
 • oog hebben voor diversiteit in onze samenleving 
 • in staat zijn om strategisch en out of the box te denken; 
 • over een analytisch oordeelsvermogen beschikken, de vaardigheid hebben om kritisch te kunnen doorvragen, inhoudelijk de dialoog te voeren en waar nodig besluiten te nemen; 
 • het vermogen hebben om de gewenste balans te bewaren tussen betrokkenheid en distantie; 
 • onafhankelijk zijn ten opzichte van in- en externe belangen (relevante andere functies worden gemeld); 
 • eventuele belangentegenstellingen kunnen hanteren en er op een constructieve en zuivere wijze mee kunnen omgaan in het belang van de organisatie; 
 • oog hebben voor en zicht hebben op de diverse belangen zoals die zich voordoen binnen en buiten de organisatie; 
 • betrokkenheid hebben en tonen bij het museum en over tijd en mogelijkheden beschikken om zich vrij te maken voor het vervullen van de functie; 
 • woonachtig zijn in Noord-Nederland. 

Belangstelling?     

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 3 december a.s. tegemoet.  

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: Laura Wilpstra of Annelize Wilpstra, 050-4092720. 

Belangstelling?

 • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.
 • + Extra document toevoegen