Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
3 februari 2022

CVO Zuid-West Fryslân is een Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân. De Stichting bestaat uit de volgende scholen: csg Bogerman met vestigingen in Sneek, Koudum en Balk, De Diken in Sneek en het Marne college in Bolsward. Hier volgen circa 3.600 leerlingen voortgezet onderwijs aan de afdelingen praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO.

“De scholen van CVO staan midden in de samenleving. Zij zíjn de samenleving. Plannen maken voor de toekomst kan daarom alleen door eerst te kijken naar de wereld waarin we ons bevinden.”   

Het beleid van de scholen is gericht op het bieden van passend en kwalitatief goed onderwijs, zodat de leerlingen zich ontwikkelen. Hierbij staat centraal, naast het verwerven van kennis en vaardigheden, het maken van bewuste keuzes en de verantwoordelijkheid nemen voor de effecten die deze keuze heeft op hun leefwereld en de wereld om hen heen. De drijfveren van CVO Zuid-West Fryslân zijn terug te vinden in de kernwaarden: Aandacht en Moed. Aan de hand van deze waarden voert CVO Zuid-West Fryslân haar activiteiten uit. Ze geven richting aan strategische keuzes en zijn voelbaar en zichtbaar in de mentaliteit en kwaliteit van onderwijs en cultuur. 

In de Raad van Toezicht ontstaat binnenkort een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht die lid wordt van de onderwijscommissie.  

De Raad van Toezicht van CVO Zuid-West Fryslân bestaat uit gedreven en betrokken leden. Zij zijn actieve sparringpartners voor het bestuur en nodigen de bestuurder uit om zijn visie met hen te delen. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur van de stichting en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De maatschappelijke opgave waaraan CVO Zuid-West Fryslân bijdraagt is de toetssteen van de Raad van Toezicht. Primaire stakeholders van de Raad van Toezicht zijn de leerlingen, ouders en medewerkers. Daarnaast kent de Raad van Toezicht de volgende secundaire stakeholders: de lokale en regionale samenleving, gemeenten in het werkgebied en de landelijke overheid en inspectie. De taken van de Raad van Toezicht zijn statutair vastgesteld. Daarbij hanteert deze de kaders en normen van goed bestuur, zoals mede verwoord in de Code Goed Onderwijs Bestuur VO. 

Functie 

Voor deze positie wordt een kandidaat gezocht met kennis van of zicht op de actuele trends en ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs en op kwaliteit van onderwijs. De kandidaat zal deel uit gaan maken van de onderwijs commissie. Door de kennis en ervaring waarover de kandidaat beschikt en de bewezen affiniteit met het voorgezet onderwijs weet de kandidaat de goede vragen te stellen en is daarmee een goede sparringpartner voor de bestuurder en kan een goede bijdrage leveren in de dialoog in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht staat open voor kandidaten die nog geen toezichthoudende ervaring hebben. 

Persoonlijke kenmerken die het nieuwe lid van de Raad van Toezicht typeren zijn: analytisch, intrinsiek geïnteresseerd in anderen, verbindend, omgevingssensitief, innovatief, teamplayer.     

Indien de keuze valt op een jong talent die nog geen toezichthoudende ervaring heeft, wordt hem/haar aangeboden om deel te nemen aan een serie bijeenkomsten met als overkoepelend thema “goed toezicht: theorie en praktijk”. Deze bijeenkomsten worden door Talent Performance verzorgd.   

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij de christelijke identiteit van CVO onderschrijven en belangstelling hebben voor maatschappelijk relevante ontwikkelingen en vraagstukken. Zij hebben affiniteit met onderwijs, in het bijzonder voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij een positief kritische instelling hebben. De leden van de Raad van Toezicht weten het juiste evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en afstand. Binnen dit evenwicht zijn zij in staat hun specifieke deskundigheid in te zetten ten behoeve van de continuïteit van het onderwijs van de stichting, alsmede continuïteit voor de organisatie en zijn medewerkers. Ook zijn zij in staat om met verschillende belangen om te gaan en samenwerkingsbereid. Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij de signalen uit en ontwikkelingen in de samenleving binnenbrengen. De leden voelen zich bij voorkeur maatschappelijk betrokken en verbonden bij en met de provincie Fryslân. 

Belangstelling? 

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk donderdag  
3 februari 2022 tegemoet. 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra of Laura Wilpstra: 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.