Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Sluitingsdatum
16 september 2021

CVO Zuid-West Fryslân is een Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân. De Stichting bestaat uit de volgende scholen: csg Bogerman met vestigingen in Sneek, Koudum en Balk, De Diken in Sneek en het Marne college in Bolsward. Hier volgen circa 3.600 leerlingen voortgezet onderwijs aan de afdelingen praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO. Het totale personeelsbestand telt 530 personeelsleden. 

 “De scholen van CVO staan midden in de samenleving. Zij zíjn de samenleving. Plannen maken voor de toekomst kan daarom alleen door eerst te kijken naar de wereld waarin we ons bevinden.” 

Het beleid van de scholen is gericht op het bieden van passend en kwalitatief goed onderwijs, zodat de leerlingen zich ontwikkelen. Hierbij staat centraal, naast het verwerven van kennis en vaardigheden, het maken van bewuste keuzes en de verantwoordelijkheid nemen voor de effecten die deze keuze heeft op hun leefwereld en de wereld om hen heen. De drijfveren van CVO Zuid-West Fryslân zijn terug te vinden in de kernwaarden: Aandacht en Moed. Aan de hand van deze waarden voert CVO Zuid-West Fryslân haar activiteiten uit. Ze geven richting aan strategische keuzes en zijn voelbaar en zichtbaar in de mentaliteit en kwaliteit van onderwijs en cultuur. 

In de Raad van Toezicht ontstaat binnenkort een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht die lid wordt van de onderwijscommissie.  

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur van de stichting en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De maatschappelijke opgave waaraan CVO Zuid-West Fryslân bijdraagt is de toetssteen van de Raad van Toezicht. Primaire stakeholders van de Raad van Toezicht zijn de leerlingen, ouders en medewerkers. Daarnaast kent de Raad van Toezicht de volgende secundaire stakeholders: de lokale en regionale samenleving, gemeenten in het werkgebied en landelijke overheid en inspectie. De taken van de Raad van Toezicht zijn statutair vastgesteld. Daarbij hanteert hij de kaders en normen van goed bestuur, zoals mede verwoord in de Code Goed Onderwijs Bestuur VO. 

Functie 

Voor deze positie wordt een kandidaat gezocht met een onderwijskundig profiel. Iemand die kennis en ervaring heeft ervaring met onderwijs en de actuele trends en ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs. De kandidaat zal samen met een van de overige toezichthouders de onderwijscommissie gaan vormen. 

De kandidaat die CVO Zuidwest Fryslân zoekt, heeft ervaring met digitalisering in het onderwijs en tevens ervaring met veranderingsprocessen binnen het onderwijs. Iemand die door kennis en ervaring de goede vragen kan stellen en daarmee een goede sparringpartner kan zijn voor de bestuurder en een goede bijdrage kan leveren in de dialoog in de Raad van Toezicht. De kandidaat die gezocht wordt hoeft geen toezichthoudende ervaring te hebben. De Raad ziet graag dat met de komst van het nieuwe lid de gemiddelde leeftijd wordt verlaagd. Wij nodigen derhalve nadrukkelijk jonge, aankomende toezichthouders uit om te solliciteren naar deze functie.