Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Cosis is een zorgorganisatie met als werkgebied de provincies Groningen en Drenthe, waarin sinds 2018 de organisaties NOVO en Promens Care verenigd zijn. Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen en te houden op hun leven. Bij Cosis werken vanuit meer dan 200 (woon)locaties in de provincies Groningen en Drenthe meer dan 3.700 medewerkers en ruim 1.500 vrijwilligers. De zorg die door Cosis wordt geboden is samen te vatten in vier kernactiviteiten:

 • ondersteuning thuis;
 • een passende woonvorm bij Cosis;
 • dagbesteding;
 • gezinsondersteuning.

 

Per 1 januari 2020 ontstaat een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht.

 

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de uitvoering daarvan. De Raad van Toezicht let daarbij op de effecten, processen en belangen. Daarnaast is de Raad de werkgever van de Raad van Bestuur en (kritisch) sparringpartner en geeft hij gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur.  De Raad van Toezicht  is betrokken en zoekt op een actieve wijze de verbinding met de organisatie. De samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wordt door de betrokkenen als positief en constructief ervaren. De Raad van toezicht pakt zaken gezamenlijk op en houdt elkaar daarin scherp door met een positief kritische opstelling in dialoog te gaan. Er zijn in de Raad verschillende expertises aanwezig en de betrokkenheid bij de organisatie is groot. Men werkt zeer professioneel en op basis van vertrouwen.

De Raad van Toezicht van Cosis houdt zich voor het eigen functioneren aan de Governancecode voor de Zorg en de statuten en het reglement van de organisatie.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. De Raad streeft er bij de samenstelling naar dat ten minste de volgende kennis en ervaring aanwezig zijn: zorginhoudelijk, financieel-economisch, algemene bedrijfsvoering, juridisch, human resources en organisatieontwikkeling, kwaliteit en veiligheid en politiek-bestuurlijk.

 

Voor de vacature die ontstaat wordt een kandidaat gezocht met een visie op en kennis van kwaliteit en veiligheid binnen onder meer zorgorganisaties. De kandidaat wordt voorzitter van de commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid.

 

De kandidaat dient te beschikken over:

 • bekendheid met de zorg en zicht op innovatieve ontwikkelingen daarin;
 • de kennis en de werkervaring om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde vraagstukken;
 • bekendheid met de onderwerpen van corporate governance en inzicht in de taken en de rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
 • het vermogen om het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
 • het vermogen om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan en om de uit te dagen door goede vragen te stellen;
 • ervaring in het werken in een complexe setting;
 • oog voor maatschappelijke ontwikkelingen;
 • een positieve houding ten opzichte van medezeggenschap;
 • een academisch werk- en denkniveau;
 • een relevant netwerk.

 

De kandidaat die in de huidige Raad van Toezicht past heeft affiniteit met de doelgroepen waar Cosis zich op richt, legt gemakkelijk contact en is een authentieke, stevige persoonlijkheid met een kritische blik, oog hebbend voor zowel de harde als de zachte kant, de menselijke maat. Hij of zij is iemand die ondernemend en bedrijfsmatig denkt, heeft een visie op leiderschap, organisatieontwikkeling en op zelforganisatie.

 

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. Dit kan door middel van het invullen van het formulier hiernaast. De reactietermijn sluit op 11 oktober a.s.

 

Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met:
Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720
Laura Wilpstra: 06-20315501/050-4092720