Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht | financieel profiel


Sluitingsdatum
9 maart 2023

Voor Biblionet Groningen zijn wij op zoek naar een lid Raad van Toezicht met een sterke financiële achtergrond en die woonachtig is in Noord-Nederland. Tevens is het belangrijk dat de kandidaat ervaring heeft met vastgoed vraagstukken en sterk is in risicomanagement. Beschikken over juridische kennis is een pre. 

Daarnaast is het belangrijk dat je toezichthoudende ervaring hebt, onder meer als lid van de auditcommissie. De kandidaat wordt namelijk voorzitter van de auditcommissie. 

Als persoon typeer je je als analytisch, samenwerkingsgericht, een creatieve denker, oplossingsgericht en ondernemend.

Biblionet Groningen

Biblionet Groningen draagt zorg voor de uitvoering van het bibliotheekwerk in negen gemeenten in de provincie Groningen. Dit zijn alle gemeenten in de provincie met uitzondering van de stad Groningen. Dit wordt gedaan middels 34 bibliotheken, 199 bibliotheken op school en 192 kinderopvanglocaties waar ondersteuning wordt geboden in het creëren van een aantrekkelijk voorleesklimaat. Tevens is er online programmering en dienstverlening beschikbaar. Biblionet Groningen is succesvol en een van de bibliotheken, de bibliotheek in Hoogezand, werd in 2022 uitgeroepen tot de beste bibliotheek in Nederland.

Daarnaast is Biblionet Groningen ook de provinciale ondersteuningsinstelling (POI) in de provincie. De provincie Groningen is daarin opdrachtgever. Vanuit deze rol ondersteunt Biblionet Groningen alle bibliotheken in de gehele provincie, waaronder ook de bibliotheek in het Forum in Groningen. Ondersteuning wordt onder andere geboden op het gebied van advies, deskundigheidsbevordering, innovatie en logistiek.  

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Biblionet Groningen voert op een goede en vooral inspirerende wijze de dialoog. De leden zijn zeer complementair aan elkaar en zijn sterk samenwerkingsgericht.

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt voor het goed kunnen vervullen van de functie verwacht dat zij zich verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van het bibliotheekwerk in het algemeen en de functie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. Daarnaast wordt van alle leden verwacht dat zij: 

  • beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten; 
  • voldoende tijd beschikbaar hebben om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie; 
  • het vermogen hebben een goede balans te kunnen bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
  • het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder zakelijk en objectief kunnen toetsen; 
  • oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen en het vermogen hebben om in te spelen op (plotselinge) veranderingen;  
  • het vermogen hebben om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden; 
  • beschikken over het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 
  • inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;  
  • kennis hebben van de Governance Code Cultuur of deze kennis eigen weten te maken.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan zien we graag je CV en begeleidende brief uiterlijk 9 maart 2023 tegemoet.

Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050 – 409 2720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.