Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Biblionet Drenthe is de provinciale ondersteuningsinstelling ten aanzien van de wettelijke bibliotheektaken in Drenthe. Biblionet Drenthe ondersteunt twaalf bibliotheken en fungeert als backoffice voor de bibliotheken in negen gemeenten. Samen met deze bibliotheken vormt Biblionet Drenthe één organisatie waar 120  medewerkers, bijgestaan door ongeveer 600 vrijwilligers, werken. Het werkgebied van Biblionet Drenthe telt 46 bibliotheken en twee bibliobussen. Ook is er op 211 scholen een bibliotheekvestiging. Als innovatieve organisatiespecialist en regionale schakel draagt Biblionet Drenthe bij aan het succes en de kwaliteit van het bibliotheekwerk in Drenthe. Biblionet Drenthe verleent diensten op het gebied van o.a. werkgeverschap (HR), financiën, ICT, collectievorming, marketing & communicatie, secretariaat, facilitaire zaken en logistiek.

 

Per 1 november ontstaat een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht.

 

De Raad van Toezicht houdt zich voor het eigen functioneren aan de Governance Code Cultuur en de statuten van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en de uitvoering daarvan. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever van de Raad van Bestuur en (kritische) sparringpartner en geeft hij gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de stichting betrokkenen af. Bij het vervullen van zijn taak als toezichthouder draagt de Raad van Toezicht zorg voor een goede balans tussen inhoudelijk betrokken zijn en afstand bewaren. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren.

 

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn een keer te verlengen.

 

Voor de vacature die ontstaat wordt een kandidaat gezocht met ruime bestuurlijke ervaring in een grote maatschappelijke onderneming.

 

Van de kandidaat wordt verder verwacht dat deze beschikt over:

  • het toezichthoudende kwaliteiten;
  • een helicopterview en de kennis en ervaring om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door het bestuur voorgelegde vraagstukken;
  • de kennis en ervaring om als sparringpartner van het bestuur op te treden;
  • een breed netwerk en bereidheid dit in te zetten;
  • heeft binding met Drenthe.

 

De kandidaat die wordt gezocht heeft een brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in politieke verhoudingen. Hij/zij beschikt over het vermogen om de vraagstukken op een pragmatische en zakelijke wijze te benaderen, is standvastig in eigen oordeel, maar tegelijkertijd bereid tot concessies en consensus. De kandidaat vervult de rol op een inspirerende en stimulerende wijze, stelt zich onafhankelijk op, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en handelt integer. De kandidaat zal in de Raad de portefeuille organisatieontwikkeling hebben.

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. Dit kan door middel van het invullen van het formulier hiernaast. De reactietermijn sluit op 10 oktober a.s.

 

Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met:
Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720
Laura Wilpstra: 06-20315501/050-4092720