Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht


Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland. Het verzorgt met 1.350 medewerkers middelbare beroepsopleidingen, educatieve trajecten, cursussen en bedrijfsopleidingen op 13 locaties in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Assen en Leek. Drie kernwaarden staan daarbij centraal: vertrouwen, verbinden en ondernemen. Deze vormen de basis voor het handelen van de organisatie. Het opleidingencentrum biedt beroepsopleidingen en Leven Lang Leren-trajecten aan, aan jongeren en volwassenen.

“Het Alfa-college realiseert als christelijk Regionaal Opleidingen Centrum samen met zijn partners een duurzaam effect op mens, regio en wereld door uitdagende leersituaties te creëren.”

In de Raad van Toezicht ontstaat per 1 januari 2020 een vacature.

De Raad van Toezicht van Alfa-college oefent het interne toezicht uit op het beleid van het College van Bestuur vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen en hoe daar uitvoering aan wordt gegeven. Ook houdt de Raad toezicht op de algemene gang van zaken in het Alfa-college en is de Raad de werkgever van het College van Bestuur. Belangrijke besluiten van het College van Bestuur moeten ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd (bijv. besluiten over nieuwbouw, de begroting van enig jaar, etc.). Ook staat de Raad van Toezicht het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert de Raad als klankbord voor het College.

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. De leden worden benoemd voor een zittingsperiode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn een keer te verlengen. De Raad streeft er bij de samenstelling naar dat de volgende kennis en ervaring, op strategisch bestuurlijk niveau, aanwezig is: juridisch; financieel-economisch; organisatorisch/HRM; ondernemen in het bedrijfsleven en in welzijn/gezondheidszorg; beroepsonderwijs en kennis op het gebied van identiteitsvragen. In de huidige samenstelling is de aanwezige kennis en kunde complementair.

Voor de vacature zoekt de raad een kandidaat met een stevige financiële achtergrond die ervaring heeft in en met financieel management van complexe organisaties en vanuit die rol ook ervaring met jaarrekeningen en accountantscontroles heeft.  Gezocht wordt een ondernemend denker, een stabiele, ervaren verbinder met overwicht die zijn of haar omgeving bij de les kan houden en een brede maatschappelijke blik heeft. Ook wordt van de kandidaat verwacht dat hij of zij een visie heeft op identiteit en de vertaling daarvan in praktische zin.

Van de kandidaat wordt tevens verwacht dat hij/zij:

 • affiniteit heeft met (middelbaar) beroepsonderwijs en de rol begrijpt die het Alfa-college als ROC vervult;
 • affiniteit heeft met nieuwe vormen van toezicht;
 • beschikt over cijfermatige, financiële en juridische kennis;
 • beschikt over financieel inzicht/ervaring in en met financieel management van een complexe organisatie;
 • vraagstukken met betrekking tot vastgoed kan beoordelen;
 • kennis van ‘consortium-denken’ (ervaring met samenwerkingsverbanden/werkgemeenschappen);
 • gevoel heeft voor de ontwikkeling die een organisatie doormaakt;
 • volop participeert in het arbeidsproces en maatschappelijk actief is;
 • een goed netwerk in het noordelijke bedrijfsleven heeft;
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • woonachtig is in Noord-Nederland.

De kandidaat wordt lid van de Auditcommissie.

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het realiseren van de grondslag van het Alfa-college (zie hiervoor artikel 3 van de statuten), zich verbonden voelen met de christelijke traditie waaruit het Alfa-college is ontstaan en in staat zijn om met gevoel voor de publieke taak van het Alfa-college de functie van lid van de Raad van Toezicht op een professionele wijze in te vullen.

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw cv en begeleidende brief graag tegemoet. Dit kan door middel van het invullen van het formulier hiernaast. De reactietermijn sluit op 8 november a.s.

Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met:
Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720
Laura Wilpstra: 06-20315501//050-4092720