Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Toezicht – aandachtsgebied identiteit


Sluitingsdatum
28 april 2022

Ontwikkeling met Lef en Liefde 

VCOG staat voor Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen. De verenigingsstructuur is echter recent verlaten en omgezet naar een stichting. De stichting bestaat uit tien christelijke basisscholen, een oecumenische school, een algemeen bijzonder onderwijsschool en geeft onderwijs en opvang aan 3.400 kinderen. Daarnaast hebben drie van de scholen een eigen kinderopvang in de school, een Integraal Kind Centra (IKC). Bij de organisatie werken ongeveer 400 gemotiveerde medewerkers. 

Bij VCOG worden kinderen uitgedaagd om hun talenten te ontplooien binnen de veilige en plezierige omgeving van de school en/of opvang en eigenaarschap te ontwikkelen over hun eigen toekomst. De organisatie biedt innovatief, bezield en kwalitatief hoogstaand onderwijs en opvang en werkt vanuit betrokkenheid en in verbinding met de kinderen, hun ouders/verzorgers, de medewerkers en de wijken waarin de scholen staan. 

‘Op iedere VCOG-school staat het kind op de eerste plaats. De kinderen worden gezien en krijgen het onderwijs dat past bij hun behoeften. Wij proberen de kinderen uit te dagen zelf de regie te pakken over het eigen leerproces, dat is eigenaarschap. Ons onderwijs biedt daarin gelijke kansen aan alle kinderen en sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van ieder kind. Onze inspiratiebron is onze liefde voor uw kind, voor ons vak en onze identiteit, dat ons richt op liefde, saamhorigheid en respect voor ieder mens.’ 

Eind 2021 is een vacature ontstaan voor een lid van de Raad van Toezicht met als aandachtsgebied de identiteit. 

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het realiseren van de grondslag en het doel van de stichting. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever van de directeur- bestuurder en (kritische) sparringpartner en geeft deze gevraagd en ongevraagd advies. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van de taken naar het belang van de stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de stichting betrokkenen af. Bij het vervullen van deze taken als toezichthouder draagt de Raad van Toezicht zorg voor een goede balans tussen inhoudelijk betrokken zijn en afstand bewaren. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van eigen functioneren en evalueert jaarlijks het eigen functioneren. 

Vorm en inhoud geven aan de identiteit van de stichting is een belangrijk aandachtspunt dat om voortdurend onderzoek en gesprek vraagt: stichting-breed. Invulling geven aan de identiteit van de stichting is breder dan alleen invulling geven aan geloofsovertuiging en geloofsbeleving. VCOG maakt deel uit van een veranderende maatschappij en dat vraagt om nieuwe manieren om waarden en normen uit het geloof te verbinden met praktische vragen in de wijk en diversiteit. 

Profiel

Voor deze vacature zoeken wij een integere kandidaat met een warm hart voor bijzonder onderwijs, met brede maatschappelijke ervaring die onderwerpen op organisatie- overstijgende wijze benadert, scherp inziet wat er gebeurt, goed onderbouwd zijn of haar visie kan overbrengen en andere gezichtspunten brengt. 

Je staat midden in de samenleving en weet het proces rondom de ontwikkeling van de identiteit van de stichting mee vorm te geven in gesprek met de stichting, ouders en bredere samenleving. Je hebt er plezier in om onbevooroordeeld (identiteits-)vragen te stellen, weet de kaders rondom de discussie vast te stellen en realiseert je dat voor een dergelijk proces tijd en veiligheid belangrijke factoren zijn. 

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij de waarden  van VCOG onderschrijven en belangstelling hebben voor maatschappelijk relevante ontwikkelingen en vraagstukken. Zij hebben affiniteit met (primair) onderwijs en/of opvang. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij een positief kritische instelling hebben en een relevant netwerk. De leden van de Raad van Toezicht weten het juiste evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en afstand. Binnen dit evenwicht zijn zij in staat hun specifieke deskundigheid in te zetten ten behoeve van de continuïteit van het onderwijs en de opvang van de stichting, alsmede continuïteit voor de organisatie en zijn medewerkers. Ook zijn zij in staat om met verschillende belangen om te gaan en zijn zij samenwerkingsbereid. Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij de signalen uit en ontwikkelingen in de samenleving binnenbrengen. 

De leden zijn bij voorkeur werkzaam of woonachtig in het werkgebied van de stichting. 

Belangstelling? 

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij je CV en begeleidende brief graag uiterlijk 28 april a.s. tegemoet. 

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Laura Wilpstra of  Maurice Hoogeveen, 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.