Logo van Alfa-college

Reactietermijn gesloten. Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland met 12 locaties in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Assen en Leek. Het opleidingencentrum biedt beroepsopleidingen en Leven Lang Leren-trajecten aan, aan jongeren en volwassenen. Het Alfa-college biedt aan ruim 13.000 studenten een groot aantal middelbare beroepsopleidingen en verzorgt daarnaast voortgezet algemeen volwassenenonderwijs voor 2.000 cursisten en tal van educatieve trajecten. In de Raad van Toezicht ontstaat per 1 januari 2019 een vacature.

 

De Raad van Toezicht van Alfa-College oefent het interne toezicht uit op het beleid van het College van Bestuur vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen en hoe daar uitvoering aan wordt gegeven. Ook houdt de Raad toezicht op de algemene gang van zaken in het Alfa-college en is de Raad de werkgever van het College van Bestuur. Tevens staat de Raad van Toezicht het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert de Raad als klankbord voor het College.

 

De vacature

Voor de vacature die ontstaat wordt een kandidaat gezocht met een financieel/bedrijfseconomische achtergrond, met oog voor en bij voorkeur ervaring met financiële stromen in de publieke sector. Iemand die inzicht heeft in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderwijsorganisatie of dit inzicht snel kan ontwikkelen. Het gaat bij het Alfa-college om de maatschappelijke winst, niet om de financiële winst.

 

Van de kandidaat wordt tevens verwacht dat hij/zij:

 • affiniteit heeft met (middelbaar) beroepsonderwijs en de rol begrijpt die het

Alfa-college als ROC heeft en vervult;

 • affiniteit heeft met nieuwe vormen van toezicht;
 • gevoel heeft voor de ontwikkeling die een organisatie doormaakt;
 • beschikt over cijfermatige en financiële expertise;
 • inzicht heeft in de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt;
 • vraagstukken met betrekking tot vastgoed kan beoordelen;
 • volop participeert in het arbeidsproces en maatschappelijk actief is;
 • een goed netwerk in het noordelijke bedrijfsleven heeft;
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • woonachtig is in de provincie Groningen of Drenthe, i.v.m. een

evenwichtige spreiding van de leden van de Raad over het werkgebied van het Alfa-college.

 

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het realiseren van de grondslag van het Alfa-college, zich verbonden voelen met de christelijke traditie waaruit het Alfa-college is ontstaan en in staat zijn om met gevoel voor de publieke taak van het Alfa-college de functie van lid van de Raad van Toezicht op een professionele wijze in te vullen. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij beschikken over:

 • visie en bestuurlijk inzicht;
 • het vermogen tot het stellen van kritische inhoudelijke vragen en daarbij de helicopterview bewaren;
 • een open, transparante houding;
 • het vermogen om zelfstandig een oordeel te kunnen vormen over vraagstukken die aan de Raad worden voorgelegd op het gebied van het beleidsterrein waar de eigen specifieke deskundigheid ligt;
 • het vermogen tot zelfreflectie en te werken in teamverband;
 • betrokkenheid bij de maatschappelijke opdracht die het Alfa-college binnen de regio heeft;
 • het vermogen om met een brede toezichtblik in de raad te participeren.

 

De tijdsbesteding die de functie vraagt wordt geschat op ongeveer 100 uur per jaar.

 

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw brief en CV graag tegemoet. U kunt deze tot en met donderdag 11 oktober mailen naar: vacature@talent-performance.nl, met vermelding Alfa-college. Indien u behoefte heeft aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

Belangstelling?

 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.
 • + Extra document toevoegen