Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Commissarissen


Sluitingsdatum
22 februari 2023

Voor Christelijke Woningstichting Patrimonium zijn wij op zoek naar een lid voor de Raad van Commissarissen met een financieel profiel. Heb jij een stevige financiële achtergrond? Heb jij affiniteit met sociale woningbouw? Ben je maatschappelijk gedreven? Dan komen wij graag met jou in contact!

Patrimonium

‘We bieden, vanuit onze christelijke identiteit, passend onderdak aan eenieder die daartoe zelf niet in staat is, met – voor hen – betaalbare woningen, afgestemd op de wensen van onze klanten, van goede kwaliteit nu en in de toekomst.’ 

Patrimonium is een christelijke woningcorporatie in de stad Groningen die kwalitatief goede en betaalbare woningen biedt aan mensen die financieel niet in staat zijn om zelf in deze primaire levensbehoefte te voorzien. Patrimonium is een corporatie die vanuit christelijke traditie geworteld is in de samenleving. Als maatschappelijke organisatie wil Patrimonium samen met haar partners de voorzieningen in en de leefbaarheid van de regio op peil houden en verbeteren.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De Raad van Commissarissen fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. 

De Raad van Commissarissen van Patrimonium kent twee commissies: de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie. De auditcommissie brengt o.a. advies uit aan de Raad van Commissarissen over de begroting en de jaarrekening. De selectie- en remuneratiecommissie zorgt onder meer voor de functioneringsgesprekken met de bestuurder en voor de zelfevaluatie.  

Vacature

Zoals genoemd zoeken we voor deze vacature een kandidaat met een stevige financiële achtergrond en affiniteit met sociale woningbouw. Tevens is de kandidaat die we zoeken maatschappelijk gedreven en in de samenwerking toegankelijk, open en transparant. Tevens ben je samenwerkingsgericht, analytisch, kritisch met respect voor de ander, reflecterend en betrokken.  

De kandidaat die we zoeken dient: 

  • de doelstelling van de corporatie en de christelijke identiteit te onderschrijven;  
  • toezichthoudende ervaring te hebben. 

De kandidaat wordt voorzitter van de auditcommissie.  

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien wij graag jouw CV en motivatiebrief uiterlijk 22 februari 2023 tegemoet. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.