Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Commissarissen


Sluitingsdatum
23 december 2021

Al sinds 1794 zorgt Univé als coöperatie met 1,6 miljoen leden voor zekerheid.  

De Univé familie telt 8 regionale Univé’s. Een daarvan is Univé Samen. Het hoofdkantoor van Univé Samen is gevestigd in Dwingeloo. De overige kantoren zijn gevestigd in Beilen, Oosterwolde en Ruinen. De kantoren liggen verdeeld over het werkgebied van Univé Samen, dat zich uitstrekt tot Drenthe en een deel van Friesland.  

Univé Samen is een onderlinge verzekeringsmaatschappij die opgericht is in 1883. Als coöperatie bestaat Univé Samen voor en dankzij haar leden en streeft er dan ook naar de belangen van de leden zo goed mogelijk te behartigen. Zowel particulieren als (agrarische) zakelijke ondernemers vinden bij Univé samen een compleet pakket verzekeringen. Daarnaast kan men ook terecht voor woningfinanciering en financieel advies.  

Univé Samen is een zeer gezonde organisatie. Er zijn ca. 34 fte werkzaam bij Univé Samen. De organisatie heeft een dusdanige omvang dat volledig voldaan moet worden aan de eisen die Solvency II inzake risico gebaseerd toezicht stelt.  

Univé Samen is een platte organisatie die denkt vanuit de leden en ook de betrokkenheid bij alle medewerkers is groot. 

Raad van Commissarissen 

Binnen Univé Samen ontstaat een vacature voor een lid van de Raad van Commissarissen in verband met het reglementaire vertrek van een van de leden (welk lid tevens lid is van de auditcommissie).    

De Raad van Commissarissen van Univé Samen bestaat uit vier leden, waarvan twee leden deel uitmaken van de auditcommissie en twee leden deel uitmaken van de remuneratiecommissie. 

Het onderdeel zijn van de Univé Formule maakt dat voor zowel de bestuurder als de toezichthouders het speelveld ingewikkelder is dan bij een volledig zelfstandige schadeverzekeraar van vergelijkbare omvang. Er moet altijd op verschillende niveaus gekeken worden; wat betekent iets voor de regionale organisatie en wat betekent iets dan voor het grote geheel. 

Functie 

De commissaris die wij zoeken is een cijferman of cijfervrouw met een grote kennis van en ervaring in financiële processen. U begrijpt de cijfers, de betekenis en het belang daarvan voor de leden van Univé Samen en u bent accuraat. Tevens beschikt u over ruime relevante werkervaring waardoor u vakinhoudelijk zeer sterk bent en stevig in uw schoenen staat. Ook bent u in staat om het goede gesprek met de accountant te voeren.  

Omdat Univé Samen onderdeel is van de Univé familie is het belangrijk dat u ook over kennis en kunde beschikt van grote organisaties. Daarnaast is het van belang dat u de kracht en meerwaarde van een regionale Univé begrijpt en onderschrijft.  

Wij zoeken iemand die nuchter, toegankelijk en betrokken is. Iemand met een nieuwsgierige en ondernemende persoonlijkheid die van nature gericht is op samenwerken. U bent in staat tot (zelf) reflectie en toont ontwikkel- en verandervermogen.  

Als commissaris bent u rolvast; u kent het verschil tussen de rol van commissaris en die van bestuur. Ten aanzien van het bestuur bent u adviseur en een constructief sparringpartner. U voert het goede gesprek en weet goed over welke informatie u moet beschikken en welke informatie niet noodzakelijk is.  

Naast het bijwonen van de vergaderingen wordt er van u verwacht dat u aanwezig bent op formele en informele bijeenkomsten en dat u daar ook zichtbaar bent.  

Daarnaast wordt van u als commissaris verwacht dat u: 

  • affiniteit heeft met de regio en de mensen die daar wonen en werken. Bij voorkeur woont en/of werkt u zelf ook in het werkgebied; 
  • zich herkent in het verhaal van Univé Samen. Het wordt op prijs gesteld wanneer u al enige tijd lid bent van Univé Samen; 
  • beschikt over een breed netwerk en actief, midden in de samenleving van Univé Samen staat; 
  • als toezichthouder, werkgever en adviseur evenwicht weet te hanteren tussen het belang van Univé Samen en de Univé Formule; 
  • hart heeft voor Univé als type organisatie en de kernwaarden die Univé vertegenwoordigt; 
  • trots bent op het coöperatieve gedachtengoed van Univé en hiernaar handelt;  
  • oog heeft voor de maatschappelijke relevantie, de waardecreatie, het klantperspectief en het ledenbelang op lange termijn in relatie tot de korte termijn resultaten en doelen.  

Belangstelling?  

Indien u belangstelling hebt, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 23  december 2021 tegemoet.         

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Laura Wilpstra of Maurice Hoogeveen: 050-4092720.      

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.