Ga naar de inhoud
Vacature
logo Sportbedrijf de Fryske Marren

lid Raad van Commissarissen


Sportbedrijf De Fryske Marren is een, in 2019 verzelfstandigde, maatschappelijke organisatie. Gemeente De Fryske Marren is de enige aandeelhouder. Samen met verschillende partners uit diverse sectoren zoals de sport, zorg, onderwijs, welzijn, cultuur en recreatie werkt het sportbedrijf actief aan een vitale en gezonde gemeente. Het sportbedrijf is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van Swim&Sportfun in Joure. Het subtropisch zwemparadijs Swimfun biedt o.a. zwemles en doelgroepen en heeft een regionale functie als slechtweervoorziening. Swimfun had in 2019 ca. 250.000 recreatieve bezoekers en is daarmee de grootste dagattractie van Friesland. Het aanliggende sportcomplex Sportfun bestaat uit 3 sportzalen en wordt gebruikt door het onderwijs en (sport)verenigingen. Tevens worden er diverse activiteiten en evenementen georganiseerd.  Bij Sportbedrijf De Fryske Marren werken circa 60 medewerkers. 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) wordt gevormd door twee afgevaardigden vanuit het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Fryske Marren. 

In de Raad van Commissarissen is recent een vacature ontstaan.  

De Raad van Commissarissen houdt toezicht, is de werkgever van de bestuurder en staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. De Raad van Commissarissen richt zich daarbij op de maatschappelijke doelstellingen van het Sportbedrijf en weegt zorgvuldig de behoeften en wensen van belanghebbenden en betrokkenen. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de benodigde expertise voor een goede taakuitvoering aanwezig is en dat de leden onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, kunnen opereren.  

Profiel 

Voor deze vacature wordt gezocht een kandidaat met kennis van en ervaring met facilitaire zaken op een eindverantwoordelijk of vergelijkbaar niveau. Kennis van leisure is een pre. U heeft toezichthoudende ervaring en begrijpt de politiek bestuurlijke context waarin een kleine organisatie acteert. U heeft gevoel voor humor, kunt snel schakelen en voelt zich thuis in een informele setting.  

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Commissarissen verwacht dat zij: 

 • beschikken over bestuurlijke kennis en vaardigheden;  
 • over een analytisch oordeelsvermogen beschikken en de vaardigheid hebben om kritisch te kunnen doorvragen en waar nodig besluiten te nemen; 
 • het vermogen hebben om te adviseren op een wijze die de toezichthoudende en goedkeuringstaak niet in de weg staat; 
 • het vermogen hebben om de gewenste balans te bewaren tussen betrokkenheid en distantie; 
 • beschikken over goede contactuele vaardigheden; 
 • kunnen samenwerken; 
 • onafhankelijk zijn ten opzichte van in- en externe belangen (relevante andere functies worden gemeld); 
 • eventuele belangentegenstellingen kunnen hanteren en er op een constructieve en zuivere wijze mee kunnen omgaan in het belang van de organisatie; 
 • beschikken over voor het functioneren van de organisatie relevante netwerken; 
 • oog hebben voor en zicht hebben op de diverse belangen zoals die zich voordoen binnen en buiten de organisatie; 
 • over tijd en mogelijkheden beschikken om zich vrij te maken voor het vervullen van de functie. 

De kandidaat waar de keuze op valt wordt door de Raad van Commissarissen voorgesteld aan de AvA, die de nieuwe commissaris benoemt. 

Belangstelling?    

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 26 november a.s. tegemoet. 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: Laura Wilpstra of AnnelizeWilpstra, 050-4092720.