Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Commissarissen


Dokterszorg Friesland Holding BV werkt vanuit de drijfveer ‘hart voor huisartsenzorg’. Dokterszorg is uitgegroeid en geprofessionaliseerd tot een brede en veelzijdige dienstverleningsorganisatie voor Friese huisartsen waar samen met huisartsen en (keten-)partners moderne diensten en producten worden ontwikkeld die de Friese huisartsen ondersteunen. Door te zorgen voor actuele kennis en advies kunnen huisartsen hun praktijk toekomstgericht beheren en ontwikkelen. Dokterszorg Friesland is een provinciebreed georganiseerde organisatie zonder winstoogmerk; van en voor huisartsen. Ze biedt diensten aan waarmee de huisartsen worden ontlast. De organisatie ziet zichzelf als partner van huisarts, zorginstellingen, verzekeraar en wetenschappelijke organisaties. In verband met het verstrijken van de statutaire zittingsperiode is binnen de Raad van Commissarissen de vacature ontstaan voor een

Lid Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties, mede in relatie tot de maatschappelijke doelstelling van de vennootschap. De Raad van Commissarissen fungeert mede als werkgever voor de Raad van Bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur. Dit betekent onder meer dat de Raad van Commissarissen de strategie van de onderneming en het algemeen beleid bewaakt en zorgdraagt voor een goed functionerende Raad van Bestuur, toezicht houdt op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, op de continuïteit van de onderneming en op de financiële positie van de vennootschap en op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening.

De Raad van Commissarissen vergadert regulier zes keer per jaar. Voor het lidmaatschap moet gerekend worden op een tijdsbesteding van ongeveer 100 uur per jaar.

Het profiel

Voor de vacature wordt een kandidaat gezocht met kennis van bedrijfsvoering, ervaring met het werken in een complexe organisatie en affiniteit met personele en organisatorische vraagstukken. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:

  • bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de vennootschap en verbonden organisaties;
  • brede belangstelling voor en kennis van regionale, maatschappelijke en economische ontwikkelingen;
  • toezichthoudende ervaring.

De kandidaat zorgt er voor op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen die verband houden met de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van Dokterszorg Friesland in het bijzonder.

Vergoeding

De vergoeding is overeenkomstig de normen van de NVTZ.

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en de begeleidende brief graag tegemoet. De reactietermijn sluit op 15 november a.s.

Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met:

Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720

Laura Wilpstra: 06-20315501/050-4092720.