Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Commissarissen


Sluitingsdatum
24 maart 2022

‘Wij zijn er voor mensen met een laag inkomen. En voor mensen die (nog) niet in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Wij zijn er voor iedereen; gezinnen, alleenstaanden, ouderen, jongeren en kwetsbare groepen. Met betaalbare woningen van goede kwaliteit bieden wij ruim 8.000 huishoudens een thuis in de gemeente Groningen. Wij richten ons de komende periode op de verbetering van het woningaanbod en de leefbaarheid in de wijken. En we richten ons op de woonkwaliteit van onze woningen in onze wijken.’  

Vanuit deze missie richt De Huismeesters zich op de verbetering van het woningaanbod en de woonkwaliteit van hun woningen in de stad Groningen. Daarom werken ze aan betaalbare woningen en een gevarieerd woningaanbod. Er wordt samengewerkt met maatschappelijke partners om een bijdrage te leveren aan gezonde woningen en een veilige woonomgeving. 

In verband met het aftreden van een van de leden ontstaat er een vacature in de Raad van Commissarissen van De Huismeesters. 

De Raad van Commissarissen is de werkgever van de directeur van de woningcorporatie. De taak- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de Raad van Commissarissen is vastgelegd in de statuten en in het reglement van de Raad van Commissarissen.  

Profiel 

De commissaris die de Huismeesters zoekt heeft kennis van vraagstukken rondom wonen, zorg en welzijn. 

Dit combineert u met de ervaring om de ontwikkelingen en de specifieke aspecten rondom wonen, zorg en welzijn bestuurlijk te vertalen. U bent in staat hierover te adviseren en de strategie van De Huismeesters hieraan te toetsen. U bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en kunt zich inleven in de maatschappelijke opgave die de woningcorporatie heeft, heeft affiniteit met de stad Groningen en past als persoon bij de cultuur van de organisatie.  

Kenmerkende persoonlijke eigenschappen die u typeren zijn onder meer: onafhankelijke denker; samenwerkingsgericht, positief kritisch, beschouwend, actief participerend in de dialoog en reflecterend vermogen. De commissaris gaat deel uitmaken van de Wooncommissie.  

Van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat zij zich kunnen inleven in de maatschappelijke taakstelling van een woningcorporatie en dat zij bestuurlijk in staat zijn goed te kunnen oordelen over de volkshuisvestelijke en financiële afwegingen die ten grondslag liggen aan een directiebesluit.  

Hiervoor is interesse in volkshuisvestelijke vraagstukken en specifieke kennis over maatschappelijke ontwikkelingen en de woningmarkt onmisbaar. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij samenwerkingsgericht zijn en beschikken over inlevingsvermogen, een onafhankelijke opstelling, het vermogen om overzicht te hebben en de grote lijnen te zien zonder de noodzakelijke details uit het oog te verliezen. De Raad van Commissarissen, individueel en als college, moet in staat zijn de directeur met respect te begeleiden en waar nodig een spiegel voor te houden.  

Verder worden de volgende persoonlijke eisen gesteld aan alle leden van de Raad van Commissarissen: 

  • in staat zijn De Huismeesters bestuurlijk op grote lijnen te volgen; 
  • een onafhankelijke opstelling ten opzichte van personen en deelbelangen;  
  • zorgvuldigheid en bereidheid tot goed overleg en samenwerking; 
  • een zekere wijsheid, maatschappelijke betrokkenheid en aanzien; 
  • een breed netwerk aan contacten in de lokale samenleving waarin De Huismeesters werkt; 
  • geen conflicterende commerciële belangen t.o.v. De Huismeesters; 
  • voldoende tijd en beschikbaarheid om de functie op een goede wijze inhoud te geven.  

Bij het vervullen van zijn taak als toezichthouder draagt de Raad van Commissarissen zorg voor een goede balans tussen inhoudelijk betrokken zijn en afstand bewaren. 

Belangstelling? 

Indien u belangstelling hebt dan zien we uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk donderdag 24 maart 2022 tegemoet.  

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Laura Wilpstra of Annelize Wilpstra op telefoonnummer 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.