Ga naar de inhoud
Vacature
logo Concordia

lid Raad van Commissarissen


Met de oprichting van een fabriek voor bouwmaterialen in 1906 is het bedrijf Concordia ontstaan. Tijdens het 100-jarig bestaan in 2006 werd de organisatie bekroond met het hofleverancierschap. Dit predicaat staat onder meer voor bewezen kwaliteit, soliditeit en continuïteit van de onderneming.

Tegenwoordig ligt het accent van de activiteiten op de levering van hout- en bouwmaterialen voor zowel professionele verwerkers als particulieren. De organisatie is met 13 bouwcenter-vestigingen, zes Primo Keukencentra en twee Keuken & Badcenters, vertegenwoordigd in de provincies Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland en Flevoland. Er werken ongeveer 260 betrokken medewerkers bij Concordia. De cultuur binnen de organisatie kenmerkt zich als een familiecultuur.

Binnenkort ontstaat een vacature voor een lid voor de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken.  De Raad van Commissarissen is toezichthouder op en werkgever en adviseur van de directie.  Dit betekent dat de raad zich onder meer richt op

 • het beoordelen van de strategische koers van de onderneming en het algemeen beleid;
 • de goedkeuring van het jaarplan, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
 • de integrale bedrijfsvoering;
 • de goedkeuring van grote investeringen die worden gedaan;
 • het beoordelen van de financiële positie en de continuïteit van de organisatie;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

De Raad van Commissarissen vergadert regulier minimaal drie keer per jaar samen met de directie. Eenmaal per jaar wordt vergaderd met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarnaast wordt gemiddeld vier keer per jaar een tussentijdse informele vergadering belegd. In totaal wordt de tijdsbesteding geschat op 100 uur per jaar.

De functie

Voor de vacature  wordt een kandidaat gezocht met ervaring op een eindverantwoordelijk niveau en een stevige financiële, bedrijfskundige achtergrond. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan een kandidaat die kennis heeft van logistieke processen. Omdat verwacht wordt dat vraagstukken rondom automatisering zich de komende periode stevig zullen aandienen is ook ervaring met verder gaande automatisering binnen bedrijven van belang. De kandidaat die wij zoeken is een diplomatieke teamplayer die op positief kritische wijze de dialoog kan voeren. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij oog heeft voor het belang van een goede verhouding met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zich over het algemeen zeer verbonden voelt met de onderneming.

Daarnaast wordt verwacht dat de kandidaat woonachtig is in Noord-Nederland.

In zijn algemeenheid wordt van leden van de Raad van Commissarissen verwacht dat zij:

 • over bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten beschikken;
 • de kennis en ervaring hebben om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de directie voorgelegde vraagstukken;
 • een helikopterview hebben;
 • kennis van de governance structuur met aandeelhouders;
 • een goede balans weten te bewaren tussen dichtbij en distantie;
 • voldoende tijd beschikbaar hebben om de functie op een zorgvuldige wijze in te vullen.

Belangstelling? 

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 1 oktober a.s. tegemoet.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720
Laura Wilpstra: 06-20315501//050-4092720