Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Bestuur


Sluitingsdatum
25 november 2021

Cosis zet zich in de provincies Groningen en Drenthe in om de cliënt te helpen zijn of haar eigen doelen te realiseren. Bijna 4.000 medewerkers en ruim 1.100 vrijwilligers werken, vanuit meer dan 200 locaties, samen aan de uitvoering daarvan. Cosis ondersteunt ruim 8.000 cliënten. 

Wij helpen mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op hun leven. Samen maken we kleine stappen. 

Dat is de kern van ‘De bedoeling’ van Cosis waarin de uitgangspunten van haar zorg- en dienstverlening zijn vastgelegd. 

Cosis is oprecht geïnteresseerd in haar cliënten en hun persoonlijke vraag en biedt gepersonaliseerde dienstverlening. Daarmee ondersteunt Cosis cliënten om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Een zo groot mogelijke zelfredzaamheid is daarbij het uiteindelijke doel. Cosis werkt met verschillende doelgroepen. 

De tweehoofdige Raad van Bestuur, waarbij een van de leden als voorzitter fungeert en de ander als lid, is een collegiaal bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft een volgende stap in haar loopbaan gezet en het lid, Bert Hogeboom, is door de Raad van Toezicht benoemd als voorzitter. Daarmee is de vacature lid Raad van Bestuur ontstaan. 

De Raad van Bestuur is integraal verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van Cosis, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en de inrichting van Cosis. Goed collegiaal samenwerken tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur en het lid is van vitaal belang. De Raad van Bestuur vormt een tandem dat sturing geeft aan de organisatie. Accenten in de resultaatgebieden zijn binnen de Raad van Bestuur dan ook in onderling overleg aan te brengen. 

Profiel  

Het samenwerkinsgerichte lid van de Raad van Bestuur dat Cosis zoekt heeft een sterke affiniteit met de doelgroep. U voegt in op de bestaande koers en voegt daaraan waarde toe vanuit uw eigen achtergrond, competenties en expertise. U heeft kennis van en ervaring met bedrijfsvoering en denkt en handelt vanuit de visie en het gevoel “iedereen telt”. Gezocht wordt een bestuurder met ervaring met de complexiteit zoals Cosis die kent door de vele locaties die zij hebben. Ervaring in de zorg is gewenst en gelet op de gewenste samenstelling van de Raad van Bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouw. 

U beschikt over veranderkundige inzichten en ervaring en weet deze in een bestuurlijke context in te zetten. U bent procesmatig sterk en bent in staat om alle belanghebbenden binnen Cosis mee te nemen in het bereiken van de gestelde doelen. U bent extern gericht, maar heeft tegelijkertijd oog en aandacht voor de interne organisatie. U bent een netwerker die zich gemakkelijk profileert in de regio en op landelijk niveau en die samen met uw collega er aan bijdraagt dat Cosis op de kaart staat.  

U heeft tevens: 

  • ervaring met medezeggenschap en ziet het belang daarvan; 
  • oog voor en ervaring met borgen en verankeren; 
  • visie op de mogelijkheden die digitalisering kan betekenen voor de zorg, op korte termijn en langere termijn; 
  • het vermogen om sturing te geven aan de innovatie binnen de organisatie. 

Kenmerkend voor uw stijl van werken is dat u het vermogen hebt om in de sterk veranderende organisatie, in een veranderende omgeving, focus aan te brengen, rust te brengen en tegelijkertijd te zorgen dat de organisatie in beweging is en de doelen realiseert. Dit gaat u goed af, mede door de organisatiesensitiviteit waarover u beschikt en de omgevingssensitiviteit. U heeft oog voor wat er op de werkvloer gebeurt en stuurt op rolduidelijkheid/rolvastheid. “Samen” is voor u een belangrijk uitgangspunt om zaken te realiseren, het team is groter dan het (top)management. U kunt gemakkelijk omgaan met uiteenlopende mensen en bent gemakkelijk benaderbaar. U hebt de wens en het vermogen om uw eigen tegenspraak te organiseren.  

Collega’s ervaren u als: collegiaal en samenwerkingsgericht, gemakkelijk op de voorgrond staan, maar even gemakkelijk in de coulissen, verbindend; analytisch en een snelle denker, iemand met lef, communicatief sterk en daarin ook duidelijk en helder, balans tussen beschouwend en doortastend, open en transparant in de besluitvorming, balans tussen oog voor de mens en zakelijkheid. 

Belangstelling?      

Indien u belangstelling hebt, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 25 november 2021 tegemoet.       

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra of Maurice Hoogeveen, 050-4092720.    

Deze vacature wordt gelijktijdig in – en extern uitgezet. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.