Ga naar de inhoud
Vacature

Lid College van Bestuur


Sluitingsdatum
3 januari 2023

‘Kindcentra waar je leert te leren en het leven leert te leven’

Dat is de slogan van Adenium en dit is tevens een belofte. De belofte dat, in welk dorp of in welke wijk je ook naar school gaat en waar je ook werkt binnen de holding, je leert hoe je moet leren maar ook leert hoe het leven werkt! Volledig als kind, als mens worden aangesproken vanuit zowel hoofd, hart en handen is de grondgedachte die hier achter steekt. 

Om deze belofte waar te kunnen maken, zijn we voor Adenium op zoek naar een ervaren bestuurder met een duidelijke visie op duurzame ontwikkeling van goed onderwijs en ervaring met organisatieontwikkeling, verandermanagement en bedrijfsvoering. Ben je in staat om deze visie in de praktijk concreet vorm en inhoud te geven? Ben je tevens intrinsiek gemotiveerd om het beste onderwijs voor kinderen te organiseren en weet je wat daarvoor nodig is? Dan zoekt Adenium jou!

Profiel kandidaat
In verband met het vertrek van een van de leden van het College van Bestuur (CvB) ontstaat deze vacature van bestuurder. Wij zoeken een bestuurder die er naar uitkijkt om in een collegiaal samenwerkend CvB te sparren met het andere lid van het CvB. Door elkaar op te zoeken, aan te spreken en aan te vullen, breng je het beste in elkaar en in de organisatie naar boven. Samen staan jullie voor en achter de mensen in de organisatie.

De bestuurder die wij zoeken is voor de directeuren een inspirerende, daadkrachtige en mensgerichte leidinggevende en is daarbij ook reflectief. Je weet te reflecteren op trends en ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen en je weet deze te vertalen naar een krachtige en heldere positionering van Adenium. 

Je bent communicatief sterk, hebt ruime ervaring op het gebied van het vertalen van lange-termijn ontwikkelingen naar organisatie en het concretiseren daarvan in beleid en handelen. Het is een voorwaarde dat je ook een duidelijke visie en focus hebt op de doorgaande ontwikkeling van kinderen met een passie voor talentontwikkeling in de breedte.

Als bestuurder weet je medewerkers te inspireren en te enthousiasmeren door actief op te halen wat er binnen en buiten de organisatie leeft en dit ook terug weet te geven in helder geformuleerde lange-termijn doelen die op draagvlak kunnen rekenen. Je stijl van leidinggeven kenmerkt zich met de volgende begrippen: richting gevend, verbindend, dienend, netwerker, rolvast, coachend en voorbeeldrol.

Functie eisen:

  • kennis van (regionale) maatschappelijke ontwikkelingen en beschikken over een voor de functie relevant netwerk dan wel de bereidheid hebben hierin te investeren;
  • het vermogen om het gedachtegoed en de kernwaarden van Adenium in- en extern uit te dragen; 
  • respecteren van identiteit en kernwaarden van beide, binnen de holding samenwerkende, denominatieve stichtingen;
  • academisch werk- en denkniveau.

Het gaat om een dienstverband van (bij voorkeur) 0,8fte.

Over Adenium
Sinds 1 januari 2019 vormen OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. samen de holding Adenium, die 31 scholen bestuurt in de gemeenten Smallingerland en Tytsjerksteradiel. 

OPO Furore bestaat uit 20 openbare scholen, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs, een asielzoekersschool en een NT2-school. Daarbij zijn enkele samenwerkingsscholen, waarin openbaar en christelijk onderwijs zijn samengevoegd tot één school. 

PCBO Smallingerland e.o. bestuurt 11 scholen, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs. Ook binnen deze stichting zijn er enkele samenwerkingsscholen. 

De scholen werken binnen Adenium op onderwijskundig en levensbeschouwelijk domein samen waar het kan en zijn onderscheidend waar gewenst. Vanuit de gezamenlijke visie op leren en onderwijs kent elke school zijn eigen kleur.  

Gezamenlijk verzorgen de circa 600 medewerkers die binnen Adenium werkzaam zijn, onderwijs en ondersteuning aan circa 4.800 leerlingen. Ongeveer 20 scholen hebben tot nu toe in hun gebouwen ook voorzieningen als kinderopvang, buitenschoolse opvang en/of peuterspeelzalen. Dit aanbod valt niet onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Adenium. Het is de ambitie van Adenium om de scholen te ontwikkelen tot Integrale Kindcentra, waarbinnen met partners wordt samengewerkt om een doorlopende leerlijn mogelijk te maken voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Belangstelling?

Heb je belangstelling voor deze vacature? Dan ontvangen we jouw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 3 januari 2023.

Mocht je vragen hebben neem dan contact op met Maurice Hoogeveen: 050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.