Ga naar de inhoud
Vacature

Lid College van Bestuur


Sluitingsdatum
29 augustus 2022

Wij bieden betekenisvol en toekomstgericht onderwijs en zijn een betrouwbare partner in de opvoeding. 

Eén bestuur, vier denominaties en 34 scholen voor primair onderwijs met een eigen identiteit. Dat is Aves. De stichting bestuurt en verbindt scholen in de gemeenten Noordoostpolder, Kampen en Steenwijkerland. Dit zijn zowel openbare, rooms-katholieke, protestants-christelijke als samenwerkingsscholen. Er zijn ongeveer 4.675 leerlingen. Integriteit, identiteit, verbondenheid, autonomie, verantwoordelijkheid, samenwerking en kwaliteit staan centraal.  

De ongeveer 600 medewerkers van de stichting zetten zich in om met ongekende PASSIE niet alleen de kinderen maar ook zichzelf te verbeteren. Zij tonen LEF en stappen waar nodig buiten de lijnen voor onderwijs op maat. Vanuit integriteit, identiteit en een pioniersgeest. Aves staat voor GROEI: talentontwikkeling en innovatie krijgt de ruimte. Ontwikkelen doet Aves met elkaar. Professioneel en altijd vanuit een positieve mindset. 

Aves is een stichting met een tweehoofdig College van Bestuur als bevoegd gezag en een Raad van Toezicht als interne toezichthouder. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in de organisatie, heeft de dagelijkse leiding en is leidinggevende van de schooldirecteuren en het stafbureau.  

Lid College van Bestuur

‘Werken bij Aves, jouw plek bij ons’. 

Binnenkort ontstaat bij Aves een vacature voor een Lid College van Bestuur. 

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor strategische beleidsontwikkelingen, de kwaliteit van het onderwijs, de inrichting van de onderwijsprocessen, personeel en organisatie, de in- en externe communicatie, de bedrijfsvoering, het financiële beleid en het resultaat.  

Het College van Bestuur geeft direct leiding aan de directeuren en stafmedewerkers van de stichting en is daarin richtinggevend, faciliterend en zichtbaar. Het College van Bestuur faciliteert een scholingsbeleid dat gericht is op innovatie en de vormgeving van de professionele identiteit. 

Het lid van het College van Bestuur is samen met de voorzitter ambassadeur van de trotse organisatie en is actief in het bestuurlijke netwerk in het werkgebied van de organisatie. Hij of zij speelt een actieve rol in (onderwijs-)ontwikkelingen op regionaal niveau. In de besluitvorming wordt altijd het perspectief van kinderen, diversiteit, afgestemde autonomie, dialoog met stakeholders, oog voor elkaar en doorontwikkeling meegenomen.  

Aves zoekt voor deze vacature een bestuurder die affiniteit heeft met onderwijs en die verder bouwt op de koers die is ingezet. Je werkt vanuit vertrouwen en bent intrinsiek gemotiveerd om het beste onderwijs voor leerlingen te organiseren. Je hebt in- en overzicht over de gehele lerende organisatie en een goed beeld van bestuur en toezicht. 

Je straalt plezier in werken uit, hebt een open blik en bent zichtbaar en benaderbaar. Bij Aves wordt er een besturingsfilosofie gehanteerd die aansluit bij de vijf kernwaarden van Aves: verbinden, vertrouwen, lef, passie en groei. Jouw leiderschapsstijl sluit hierbij aan. 

Je bent kwaliteitsgericht en ondernemend. Je weet snel te schakelen, bent besluitvaardig, weet van doorpakken en maakt zaken af. Je bent een “out of the box denker”, durft zaken vanuit een andere invalshoek te bekijken.  

Je beschikt over ruime bestuurlijke kwaliteiten, bent sterk in bedrijfsvoering en hebt stevige managementervaring op een eindverantwoordelijk of vergelijkbaar niveau. In de organisatie word je ervaren als betrokken, verbindend en empathisch en samenwerkingsgericht. Door je natuurlijk leiderschap inspireer je de medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. Je maakt gebruik van de kwaliteiten, kennis en kunde die in de organisatie aanwezig zijn en je staat voor de organisatie en achter de medewerkers.  

Je werkt vanuit visie, strategie en ambitie en weet wat de organisatie aankan en in welk tempo. Daarbij houd je altijd oog voor de ontwikkeling van de kwaliteit die in huis is en de talenten die aanwezig zijn.  

Jouw stijl van leidinggeven laat zich kenmerken als richting gevend, kaders stellend en ruimte gevend, inspirerend, motiverend en resultaatgericht. Je staat open voor het oordeel en meningen van anderen, luistert objectief en gaat een discussie niet uit de weg.  

Je bent een stevige gesprekpartner in het bestuurlijke en maatschappelijke veld waar de organisatie in staat en sterk in het bouwen van een netwerk. Je weet hoe het openbaar bestuur werkt. 

We verwachten van je dat je respect en oog hebt voor alle denominaties binnen de Stichting. Het hebben van ervaring in het primair onderwijs is niet noodzakelijk. Wel wordt verwacht dat je een academisch werk- en denkniveau hebt.  

Belangstelling?      

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij je CV en begeleidende brief graag uiterlijk maandag
29 augustus a.s. tegemoet.      

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra, 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.