Ga naar de inhoud
Vacature

Senior Concern Controller


Sluitingsdatum
14 juni 2023

Voor Lentis zoeken wij een Senior Concern Controller met een bedrijfseconomische achtergrond die zeer bekwaam is om in verbinding te reflecteren en te adviseren. Herken je jezelf hierin en versta je de kernwaarden van Lentis: Gastvrij, Optimistisch, Avontuurlijk en Wijs? Dan komen we graag in contact.

Lentis

Lentis zet zich in voor betaalbare zorg van goede kwaliteit. Lentis wil bijdragen aan het doorbreken van patronen die soms van generatie op generatie zijn overgedragen. Alle mensen in regio waarin de organisatie werkt zouden een gezond en kansrijk perspectief moeten hebben. De organisatie biedt geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen komen, na verwijzing van huisarts of specialist, bij Lentis voor zorg in een dagbehandeling, poliklinisch, thuis, in een beschermende woonvorm of klinisch (24 uur). Jaarlijks helpt Lentis circa 25.000 mensen met psychische en psychiatrische problemen en meer dan 1.200 mensen met ouderenproblematiek. Ook is er een 24/7 crisisdienst voor iedereen uit de provincie Groningen.

Lentis is een grote organisatie die gelooft in regionaal verbonden zorg. De organisatie is actief in de wijken en werkt zoveel mogelijk in de omgeving van de cliënt. Er wordt samengewerkt samen met ketenpartners, die gebruik kunnen maken van de voordelen van een grote organisatie.

Functie

De senior concern controller heeft een directe lijn met de Raad van Bestuur (RvB) en treedt op als hun onafhankelijk adviseur. De functie valt hiërarchisch onder de bestuurssecretaris en functioneel onder de Raad van Bestuur. De senior concern controller heeft ook een directe lijn met de Raad van Toezicht. 

De senior concern controller adviseert en ondersteunt de RvB rechtstreeks als een onafhankelijk sparringpartner en autonoom adviseur op het gebied van financiën, organisatie en beleid. Daarbij draagt hij of zij zorg voor het (strategische) toetsingskader voor het beleid en stimuleert de organisatie waar mogelijk richting het voorgenomen beleid. 

Stijl van werken

De kandidaat die we zoeken werkt zeer zelfstandig binnen de kaders van de organisatie. Hij of zij is proactief en toont initiatief in het analyseren van bedrijfskundige vraagstukken en het adviseren daarin. Gezocht wordt een zelfstarter, gezien het feit dat dit een nieuwe positie binnen het concern betreft. 

Profiel

De kandidaat die we zoeken verstaat de kernwaarden van Lentis: Gastvrij, Optimistisch, Avontuurlijk en Wijs. 

Tevens wordt er van de senior concern controller verwacht dat hij of zij verbindend samenwerkt, resultaatgericht is en maatschappelijk ondernemerschap toont. 

De kandidaat die we zoeken deelt de divisie van het scheiden van concern control en financiën versus reflectie en advies. Hij of zij is zeer bekwaam om in verbinding te reflecteren en adviseren. Daarbij heeft de kandidaat in eerste instantie een sterke focus op financiën. Verder heeft de kandidaat een brede focus op wet & regelgeving, data (beschikbaar, veilig en uniek), AVG en groei naar integraal beleid van de organisatie als geheel, bijvoorbeeld met het INK-model. 

Om deze functie succesvol te kunnen vervullen is een transparante houding van belang, niet sturen op macht maar op inhoudelijk gezag en een brede scoop hebben met gevoel voor de sector. De senior concern controller moet denken in de geest van de organisatie en in de bedoeling van de organisatie. Tevens is zelfstartend vermogen essentieel en dient de kandidaat in staat te zijn om deze nieuwe rol binnen de organisatie vorm en inhoud te geven. De kandidaat dient naast adviseren ook te helpen, niet door te doen, maar door tijdig te adviseren vanuit hulp en niet vanuit verantwoording. 

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 14 juni 2023 jouw CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.