Ga naar de inhoud
Vacature

Manager Finance & Control


Sluitingsdatum
18 april 2024

“Wij geloven in de kracht van verbinding. Verbinding tussen mensen.”

KwadrantGroep helpt haar cliënten om zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving te blijven wonen door het bieden van afgestemde zorg en ondersteuning. Met oprechte aandacht en deskundige zorg streven zij ernaar om samen met de cliënt en degenen die belangrijk zijn voor de cliënt, elke dag van waarde te laten zijn. De organisatie werkt vanuit de kernwaarden kracht door verbinding, oprechte aandacht en werkplezier.

De organisatie is vooruitstrevend en een plezierige organisatie om voor te werken. De medewerkers zijn het kloppend hart van de organisatie. Werkplezier staat daarbij voorop en er wordt veel geïnvesteerd in groei en ontwikkeling. 

Voor KwadrantGroep zoeken wij een Manager Finance & Control. We zoeken een stevige manager met een grote financiële expertise die niet terugdeinst voor complexe situaties. Iemand die vanuit die expertise de RvB en het MT met raad en daad terzijde staat. Herken jij jezelf hierin en raak je geïnspireerd door de kernwaarden van Kwadrantgroep? Wil jij meebouwen aan een prachtige zorgorganisatie die ook volop investeert in jouw ontwikkeling? Samen met een leuk team van bevlogen en hardwerkende professionals? Dan komen we graag in contact. 

Manager Finance & Control

De afdeling Finance & Control bestaat uit de onderdelen zorgadministratie, financiële administratie en control. In totaal werken er 34 medewerkers op de afdeling. Collectief zijn ze verantwoordelijk voor het verwerken van facturen, financiële rapportages, de meerjarenbegroting, de investeringsbegroting, de jaarrekening, analyses en het bewaken van administratieve processen. Als Manager Finance & Control stuur je de financial controllers en de business controllers rechtstreeks aan. De overige onderdelen van de afdeling worden aangestuurd door een teamleider. Tevens participeer je in de vergaderingen van de auditcommissie van de Raad van Toezicht.

De ouderenzorg staat voor forse uitdagingen. Er is een toenemende zorgvraag door vergrijzing en de arbeidsmarkt is nog altijd krap. Daarnaast is er sprake van druk op de tarieven. Die tendensen in de markt maken dat KwadrantGroep staat voor een grote veranderopgave, omdat het vraagt om andere businessmodellen die vragen om scherpe financiële analyse, adequate monitoring en voortdurende bijstelling. KwadrantGroep wil een sterke en gezonde speler blijven en investeert daarom in het slimmer en anders organiseren van werkprocessen. De kandidaat die we zoeken is een financiële expert die samen met de professionals uit het team proactief aan de slag gaat met deze uitdagingen.  Je bent een stevige manager die niet terugdeinst voor complexe opgaven. Vanuit jouw expertise sta je de RvB en het MT met raad en daad terzijde. Tevens ontzorg je hen met scenario- en effectonderzoek op deelvraagstukken. Je kunt de strategie van de organisatie vertalen naar businesscases en daarover adviseren. 

KwadrantGroep staat tevens aan de vooravond van grote investeringen voor verduurzaming en modernisering van haar zorgvastgoed. Veel van deze opgaven ontwikkelt KwadrantGroep samen met partners en stakeholders in Friesland.  Dit vraagt van het team Finance & Control om het actief aansluiten op strategische keuzes en het zorgen voor financiering van de grote investeringsopgave. Je bent goed onderlegd en zoekt proactief de verbinding met de buitenwereld van KwadrantGroep, waaronder met partijen uit de wereld van de zorgverzekeraars, de accountancy, de banken, de Nederlandse Zorgautoriteit, en de brancheorganisatie Actiz. 

Binnen het MT sta je voor je vak en ben je in staat om actief mee te denken om collectief tot integrale oplossingen te komen. Je bent een betrouwbare partner, die helpt om te sturen op een voorspelbare Planning & Control cyclus. Tevens ben je een goede people manager die de kracht uit het team weet te halen. Je geeft de medewerkers in het team het vertrouwen en de ruimte die ze nodig hebben, maar je zorgt ook voor verbinding en inspiratie. Je bent geen beheerder, maar je wilt graag bijdragen aan vernieuwing en ontwikkeling van de organisatie. 

Als persoon ben je daadkrachtig, slagvaardig en innovatief. 

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan ontvangen we graag uiterlijk 18 april je CV en begeleidende brief. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen: 050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.