Ga naar de inhoud
Vacature

Bestuurslid


Sluitingsdatum
18 maart 2023

Voor It Fryske Gea zijn wij op zoek naar een bestuurslid. De bestuursleden van It Fryske Gea zijn tevens de bestuursleden van Landschapsbeheer Friesland.

It Fryske Gea is een actieve vereniging die zich bevindt in het midden van belangrijke maatschappelijke vraagstukken rond natuur en landschap. Hier zet de vereniging zich met hart en ziel voor in. Het is belangrijker dan ooit om dit goed te beschermen, omdat er steeds meer ontwikkeling zijn die hier effect op hebben. Landschapsbeheer Friesland zet zich in voor dezelfde doelen en speelt hierin een belangrijke, verbindende en adviserende rol tussen burgers en overheden. 

Wil jij als bestuurslid nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen en een bijdrage leveren aan de ambities van It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland? Beschik jij over expertise op het gebied van landbouw en landschap? Voel jij je sterk betrokken bij het behoud en de ontwikkeling van de natuur en het landschap in Fryslân? Dan zoeken It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland jou!

Profiel

Naast de gevraagde expertise heb je een brede maatschappelijke binding en een breed relevant netwerk in Friesland. Je beschikt over bestuurlijke ervaring en het vermogen om in teamverband het bestuurlijk beleid mede vorm en inhoud te geven. Je hebt inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een vereniging stellen en je bent in staat om een bestuurlijk kader te scheppen waarbinnen de directie kan functioneren.  Met de kennis en ervaring die je hebt, ben je een goed klankbord voor de directie. Als persoon ben je integer, beschik je over verantwoordelijkheidsgevoel en heb je een onafhankelijke opstelling. 

Van alle leden ven het bestuur wordt verwacht dat zij: 

  • bekend zijn met politiek-bestuurlijke verhoudingen;   
  • voldoende tijd hebben om de functie goed te kunnen vervullen;   
  • de Friese taal, ten minste passief, beheersen;   
  • lid zijn van de vereniging It Fryske Gea (of, bij aantreden, dat worden).   

Voor het goed kunnen vervullen van deze bestuursfunctie moet uitgegaan worden van een tijdsbesteding van ongeveer 120 uur per jaar. Het is een onbezoldigde functie. 

Gelet op de samenstelling gaat de voorkeur uit naar een vrouw die de gemiddelde leeftijd kan verlagen.  

It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland

It Fryske Gea is een actieve provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân die in 1930 is opgericht en inmiddels 35.000 leden heeft. It Fryske Gea heeft als doel de bescherming, het behoud en de ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed. Er worden ruim 60 natuurgebieden beheerd en deze hebben een totale oppervlakte van meer dan 20.000 hectare. De vereniging kent een bestuursmodel. Het bestuur van It Fryske Gea bestaat uit zeven leden uit verschillende disciplines. Het bestuur is bestuurlijk verantwoordelijk voor It Fryske Gea. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor stichting Landschapsbeheer Friesland. Landschapsbeheer Friesland is binnen de provincie een organisatie die ertoe doet, met name als het gaat om advisering, ontwikkeling en het zijn van verbinder en ambassadeur van het Friese Landschap. Beide organisaties hebben een directeur, die door het bestuur verregaand gemandateerd is. 

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 18 maart a.s. je CV en begeleidende brief tegemoet.

Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Annelize Wilpstra: 050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.