Logo van JC Electronics

Reactietermijn gesloten. JC-Electronics is een relatief jong, innovatief, internationaal en snelgroeiend bedrijf, met ruim 200 medewerkers, dat gebruikte en defecte elektronica reviseert voor bedrijven en fabrieken en hierop service op verleent. De elektronica wordt op deze manier weer beschikbaar voor de klant of voor de markt en kan opnieuw ingezet worden in productieprocessen. Met deze bedrijfsactiviteit levert JC-Electronics een bijdrage aan de circulaire economie. Kernwaarden van het bedrijf zijn duurzaamheid, klantgerichtheid, continu verbeteren en investeren. JC-Electronics investeert voortdurend in mensen, technische kennis en apparatuur. Zo worden de ca. 80 medewerkers van de technische dienst continu bijgeschoold. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit in het DNA van de organisatie. Dit vertaalt zich in integriteit, lange termijn relaties met klanten, aandacht voor het milieu en duurzame inzetbaarheid van medewerkers door te werken aan scholing en ontwikkeling. Ook de in 2017 gestarte JC-Academy, met als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplek te bieden, draagt hier aan bij. Met deze JC-Academy en een eigen Training Center onderscheidt de organisatie zich. Hiermee bouwt JC-Electronics aan praktische opleidingen die leiden tot volwaardige diploma’s en instroom van gekwalificeerde medewerkers. Het bedrijf is gevestigd in Leek. Daarnaast heeft het een vestiging in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten.

 

De HR-manager geeft leiding aan de afdeling waar twee adviseurs en een assistent werkzaam zijn en vertegenwoordigt tevens het Training Center en JC-Academy. In totaal bestaat het organisatieonderdeel uit 6 fte. De HR-manager maakt onderdeel uit van het managementteam en legt direct verantwoording af aan de Algemeen/Technisch Directeur.

Profiel

Voor deze functie wordt een stevige manager gezocht, die voor de directie en de leden van het MT een partner in business is met een goed ontwikkeld gevoel voor bedrijfsvoering en commercie. Een manager die de dialoog aangaat, adviseert, ondersteunt, maar tegelijkertijd ook richtinggevend kan zijn en daarmee een stevige gesprekspartner. Uw collega’s zullen u ervaren als analytisch, een snelle denker die gemakkelijk schakelt en een creatieve probleemoplosser.

 

U beschikt over de sensitiviteit die nodig is om medewerkers te binden aan het bedrijf. U kunt goed omgaan met veranderende omstandigheden, bent communicatief sterk en maakt gemakkelijk contact met uiteenlopende mensen. U bent ambitieus ten aanzien van het uitvoering geven aan de opdracht die er ligt. Daarbij weet u draagvlak te creëren en mensen mee te nemen in de verandering, op alle niveaus. U bent integer en voor het realiseren wat u voor ogen heeft weet u de ander zowel te overtuigen als het noodzakelijke commitment te verkrijgen. Persoonlijke kenmerken die de manager typeren zijn: positief ingesteld, verbindend, open, vermogen tot reflectie. Van u wordt verwacht dat u de filosofie van het eigen opleidingscentrum van JC-Electronics onderschrijft en de verantwoordelijkheid wilt nemen om deze verder uit te bouwen en te ontwikkelen.

 

Daarnaast wordt van u verwacht dat u beschikt over:

 • ruime ervaring als HR-manager, bij voorkeur in een technische(of elektrotechnische) en internationale handel- en/of productieomgeving;
 • ruime ervaring met organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen;
 • affiniteit met professionaliseringsprocessen van snel gegroeide ondernemingen;
 • een visie op en het vermogen om een eigentijds strategisch HR-beleid te ontwikkelen en te implementeren dat past bij de aard en de cultuur van het bedrijf;
 • ervaring met en een goed ontwikkelde sensitiviteit ten aanzien van interne communicatie;
 • ervaring met medezeggenschap;
 • weten dat je als HR-manager ook regelmatig “met de poten in de modder” staat en zelf de handen uit de mouwen steekt;
 • een WO of HBO+-opleiding.

 

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft, zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. U kunt deze via het formulier rechts op deze pagina uploaden. De reactietermijn sluit maandag 12 november. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Wilpstra: 050-4092720 of 06-20315501.

 

Belangstelling?

 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.
 • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.
 • + Extra document toevoegen