Logo van Dialyse Centrum Groningen

Reactietermijn gesloten. Dialysecentrum Groningen (DCG) is een zelfstandige organisatie met een focus op de patiënt met chronisch nierfalen. DCG biedt met 150 medewerkers thuis- en centrumdialyse op vier locaties in de buurt van ziekenhuizen in Groningen, Stadskanaal, Assen en Scheemda. DCG werkt nauw samen met het UMCG, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant Zorggroep – locatie Refaja, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en huisartsen. Deze goede samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuizen en Dialyse Centrum Groningen draagt bij aan goede ketenzorg voor patiënten met een chronische nierziekte. Om dat te kunnen ondersteunen biedt men alle dialysebehandelingen.

 

Functie en functie-eisen

Het hoofd Zorg is verantwoordelijk voor de organisatieonderdelen Thuisdialyse, Centrumdialyse, Diëtetiek, Medisch Maatschappelijk Werk en Doktersassistenten. U maakt deel uit van het managementteam, bent mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid, de uitvoering daarvan en geeft indirect leiding aan ongeveer 90 medewerkers en direct aan drie teamleiders, de afdeling Doktersassistenten, de afdeling Medisch Maatschappelijk Werk en de beleidsmedewerkers. In nauwe samenwerking met de Medische Staf en drie teamleiders, draagt het hoofd Zorg voor het in goede banen leiden van de zorg. Vanuit zijn of haar positie  is het hoofd Zorg verantwoordelijk voor de centrumdialyse op alle locaties, de thuisdialyse, vakantiedialyse, doktersassistenten, maatschappelijk werk en diëtetiek.

 

U werkt op strategisch en tactisch niveau, waarbij u een heel goed oog heeft voor de uitvoering. Waar nodig werkt u ook op operationeel niveau. U bent integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, de kwaliteit van de zorg en de veiligheid binnen de genoemde organisatieonderdelen. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor enkele projecten die op dit moment lopen, zoals het project Integraal Zorgplan en het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP).

 

Van u wordt verwacht dat u beschikt over:

  • een relevante opleiding op HBO/WO-niveau;
  • ruime managementervaring in een organisatie met professionals;
  • een visie op zorg en het vermogen om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een strategisch meerjarenplan en de implementatie daarvan;
  • ervaring met projectmanagement;
  • ervaring met het leidinggeven aan veranderprocessen;
  • affiniteit met (bij voorkeur poliklinische) zorg.

 

Profiel

U kunt goed omgaan met uiteenlopende medewerkers en begrijpt goed wat het betekent om leiding te geven aan een organisatie met verschillende groepen professionals van wie de focus in het werk verschilt. U kunt zich tevens goed verplaatsen in de situatie van de patiënten aan wie Dialyse Centrum Groningen zorg biedt en wat dat betekent om op een kwalitatief hoog niveau zorg te bieden. U toont leiderschap, hetgeen bij Dialysecentrum Groningen betekent dat u vanuit verbinding op een richtinggevende wijze stuurt, goed aanvoelt wat er binnen de organisatie speelt, mensen meeneemt in veranderingsprocessen, gevoel van veiligheid biedt, gebruik maakt van de kwaliteiten die medewerkers hebben, zorg draagt voor persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, anderen motiveert en stimuleert en de teamleiders ondersteunt bij het vervullen van hun managementpositie, oog heeft voor in- en externe ontwikkelingen en daarop weet in te spelen.

 

Kenmerkend voor uw stijl van werken is: samenwerkingsgericht, toegankelijk met aandacht voor de omgeving en de medewerkers, ruimte biedend en tegelijk kaders stellend, doelgericht, besluitvaardig, oog voor de effecten die uw besluiten hebben, transparant, helder en duidelijk in de communicatie.

 

Persoonlijke kenmerken die u typeren zijn: authentiek, hartelijk, communicatief, een stevige gesprekspartner die de dialoog aan gaat en open staat voor meningen van anderen, open, positief ingesteld, energiek, een doorzetter, pragmatisch, onafhankelijk, maar tegelijkertijd een teamspeler.

 

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidend schrijven graag tegemoet. U kunt deze mailen naar: vacature@talent-performance.nl o.v.v. DCG – Hoofd Zorg.

 

De reactietermijn sluit vrijdag 26 oktober a.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

Belangstelling?

  • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.
  • Toegestane bestandstypen: pdf, doc, docx.
  • + Extra document toevoegen