Ga naar de inhoud
Vacature

Hoofd RIEC


Sluitingsdatum
5 januari 2023

Een cruciale schakel binnen de integrale samenwerking in de aanpak van ondermijning. Dát is het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord-Nederland.  

In een uitdagend speelveld op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau wordt gezocht naar een nieuw Hoofd RIEC. Als boegbeeld van het RIEC-bureau schaak je op vele borden tegelijk. Een unieke en uitdagende functie die vraagt om het maken van de verbinding met de verschillende partners in Noord-Nederland. 

De functie van Hoofd RIEC Noord-Nederland is in de noordelijke ondermijningsaanpak een strategische functie, die in de komende jaren in belang toeneemt. Als hoofd van het RIEC schakel je voortdurend op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen een uitdagend netwerk, zowel op regionaal als landelijk niveau.

Profiel kandidaat
In verband met het vertrek van het huidige hoofd RIEC ontstaat deze vacature. Wij zijn op zoek naar een stevige, strategische manager. Je bent een ervaren integrale manager, die gezaghebbend opereert in het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Daarnaast ben je een people manager voor de circa 40 professionals die werkzaam zijn op het bureau. Je bent in staat om verbinding aan te brengen, zowel intern als tussen de relevante netwerkpartners. Je bent iemand die stevig staat in het bestuurlijke netwerk en je kunt ook landelijk een rol van betekenis vervullen in de samenwerking.  

Verder beschik je over politiek bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit, omgevingsbewustzijn, netwerkvaardigheid, resultaatgerichtheid, creativiteit, initiatiefrijk en verbindend leiderschap. 

Functie-eisen
We zijn op naar een kandidaat die: 

  • werkervaring heeft in een politiek bestuurlijke context, bij voorkeur binnen het RIEC-samenwerkingsverband of vergelijkbaar uitdagende krachtenveld tussen lokale, regionale en landelijke partners;  
  • visie heeft op het ondermijningsveld en gericht op resultaat stuurt op hoofdlijnen en die inhoudelijke onderwerpen kan vertalen in uitvoeringsbeleid;  
  • ervaring heeft met en sterk is in het omgaan met belangentegenstellingen, ook op bestuurlijk niveau;  
  • ervaring heeft met het leiden van complexe, vernieuwende multidisciplinaire programma’s en met verandermanagement;  
  • stevig in zijn schoenen staat, integer, eerlijk, diplomatiek en een verbinder is;  
  • meerjarige managementervaring met aansturing van (beleids-)professionals heeft;  
  • als leidinggevende betrokken en benaderbaar is en ruimte en vertrouwen geeft aan de medewerkers;  
  • academisch werk- en denkniveau heeft.  

Het gaat om een functie voor 36 uur. Het RIEC Noord-Nederland is gevestigd in Oosterwolde. Naast het Hoofd RIEC en een manager/plaatsvervangend hoofd  bestaat het team uit analisten en projectleiders.  

Over RIEC Noord-Nederland
Het RIEC Noord-Nederland is één van de tien RIEC’s die zijn opgericht ten behoeve van de integrale aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Het RIEC Noord-Nederland is een samenwerkingsverband tussen politie, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, gemeenten en andere partners in Noord-Nederland. Door het combineren van informatie van verschillende partners ontstaat optimaal zicht op ondermijnende problematiek en kunnen we adviseren over de meest effectieve aanpak daarvan. Na een herijkingsperiode heeft de Stuurgroep RIEC Noord-Nederland de meerwaarde van de integrale samenwerking opnieuw bepaald. Het gezamenlijke doel in de aanpak van ondermijning in RIEC-verband is het maken van gedegen analyses van wat er gebeurt in Noord-Nederland en bepalen wie welke rol kan vervullen in het wegnemen van gelegenheden en lokale problematiek. Daarnaast heeft het RIEC-bureau een duidelijke rol in het bewust maken van bestuur, bedrijven en burgers van de kwetsbaarheden en de mogelijkheden deze weg te nemen. Tenslotte wordt vanuit het RIEC kennis en capaciteit beschikbaar gesteld aan die partners die dat nodig hebben.  

Het RIEC verwerkt privacy gevoelige informatie van diverse overheden en burgers. Het is van belang dat er zorgvuldig om gegaan wordt met deze informatie.

Belangstelling?

Heb je belangstelling je belangstelling voor deze vacature? Dan ontvangen we jouw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 14 december 2022.

Mocht je vragen hebben neem dan contact op met Maurice Hoogeveen: 050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.