Ga naar de inhoud
Vacature

Gemeentesecretaris / algemeen directeur


Sluitingsdatum
15 oktober 2021

Veendam is de Parkstad van de provincie Groningen met bijna 28.000 inwoners, veel groen, mooie waterpartijen en karakteristieke elementen. Veendam is centraal gelegen in de regio met uitstekende verbindingen via de weg en met het openbaar vervoer. Het Veenkoloniale verleden is goed zichtbaar in Veendam, maar ook het sterke industriële karakter. De gemeente is financieel gezond en gaat de toekomst met vertrouwen tegemoet. De Veendammer heeft een sterke regionale binding, maar schuwt het nationale of zelfs het internationale niveau niet. De gemeente Veendam is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken, te leren en te recreëren. Veendam is voortdurend in ontwikkeling. Zo worden er de komende jaren vele woningen gebouwd op aantrekkelijke locaties en wordt er stevig geïnvesteerd in unieke onderwijsgebouwen in combinatie met sport voor het middelbaar onderwijs. Veendam is trots op de aanwezige diverse toonaangevende bedrijven. Ook recreatief is Veendam in trek. 

De gemeentesecretaris/algemeen directeur vormt samen met de drie afdelingshoofden het Management Team. Het Management Team speelt een belangrijke rol bij de vertaling van de ambities van het bestuur naar de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is leidinggevende van de afdelingshoofden en de staf (totaal zeven medewerkers). De organisatie is nog bezig richting te geven aan de eigen ontwikkeling. Hierbij gaat veel aandacht uit naar de ontwikkeling van de medewerkers en het optimaliseren van (automatiserings-)processen. Voor de komende jaren speelt nog een dienstverleningsovereenkomst, op het gebied van bedrijfsvoering, met de gemeente Pekela. 

Als gemeentesecretaris ben je onder andere de eerste adviseur van het college en aanspreekpunt voor college als geheel, alsmede voor de burgemeester en individuele wethouders. Je vertaalt de besluiten van het college naar de ambtelijke organisatie en vice versa en organiseert een goede voortgangscontrole van deze genomen besluiten. 

Als algemeen directeur ben je onder andere eindverantwoordelijke van de ambtelijke organisatie, voorzitter van het managementoverleg en direct leidinggevende van de afdelingshoofden en staf. Je bent aanjager van efficiënt en effectief werken binnen de organisatie en stimulator voor het ontwikkelen van de medewerkers.  

Je bent bestuurder in het kader van de WOR. 

Profiel  

De koersvaste gemeentesecretaris/algemeen directeur die gezocht wordt is een rustige stabiele persoonlijkheid en gemakkelijk benaderbaar en zichtbaar voor medewerkers en bestuurders.  

Je bent mensgericht, zacht op de relatie en hard op het te behalen resultaat. Helder in de communicatie en stevig in de dialoog. Je stijl van leidinggeven kenmerkt zich als richtinggevend en je schuwt waar nodig het doorhakken van knopen niet. Bij het oplossen van problemen ben je creatief. Je bent doel- en resultaatgericht en weet medewerkers hierin te motiveren. Je bent je bewust van de voorbeeldfunctie die je hebt in de organisatie, bestuurlijk sensitief en je weet tijdig het college te informeren over relevante zaken. Je bent op de hoogte van (nieuwe) maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar de organisatie van Veendam. Ook participeer je actief in relevante netwerken, waaronder die in Oost-Groningen. 

Om deze functie succesvol te kunnen vervullen dien je te beschikken over:  

  • een academisch werk- en denkniveau; 
  • ervaring met bedrijfsvoering en affiniteit met financieel beleid; 
  • ervaring in het aansturen van een organisatie in het openbaar bestuur of vergelijkbaar; 
  • ervaring in het vormgeven van een organisatie en het stellen van haalbare doelen; 
  • ervaring in het onderhouden en uitbouwen van netwerken die ertoe doen.