Ga naar de inhoud
Vacature

Fondsmanager


Sluitingsdatum
9 mei 2022

Het Ondernemersfonds Groningen is een fonds voor financiering van activiteiten van, voor en door ondernemers in de gemeente Groningen. Het fonds stimuleert en faciliteert ondernemers via zes bedrijvenverenigingen (de trekkingsgerechtigden) bij het ontwikkelen van plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke gemeente Groningen. Denk daarbij aan onderwerpen rondom thema’s als duurzaamheid, bereikbaarheid/mobiliteit, aantrekkelijkheid bedrijventerreinen, collectieve activiteiten/-evenementen, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, gunstig ondernemersklimaat en veiligheid.   

Zowel non-profit als profit organisaties participeren in het ondernemersfonds. Bij veel instellingen is in toenemende mate sprake van een ondernemende houding en liggen er daarom kansen voor het versterken van bijvoorbeeld de relaties tussen onderwijs, cultuur, sport en bedrijven. De Gemeente Groningen ziet in het Ondernemersfonds een stap voorwaarts om het bedrijfsleven intensiever bij de ontwikkeling van de stad te betrekken. Daarbij past het ondernemersfonds in de participatie-ambitie van de Gemeente Groningen.   

Het bestuur van het ondernemersfonds wordt bijgestaan door de fondsmanager. Voor deze functie is recent een vacature opengesteld.  

De fondsmanager zorgt ervoor dat de organisatie van de ‘Stichting Ondernemersfonds Groningen’ zorgvuldig en adequaat functioneert. Hij of zij coördineert alle activiteiten van het fonds en de stadsbrede fondsprojecten.  

De fondsmanager ondersteunt bestuur en Raad van Advies bij de verdere doorontwikkeling van het ondernemersfonds, adviseert aanvragers en verenigingen bij het indienen van projecten en controleert of aanvragen voldoen aan de geldende criteria. De manager adviseert verenigingen en bestuur over goedkeuring en verwerking van aanvragen en over een effectieve inzet van fondsmiddelen en de mogelijkheden van cofinanciering. De fondsmanager bereidt de jaarcyclus voor (activiteitenplan, begroting, jaarverslag, jaarrekening). 

De fondsmanager ontwikkelt een korte, middellange en langetermijnvisie en initieert de ontwikkeling van nieuwe stadsbrede/strategische projecten en beheert en coördineert deze. De stadsbrede/strategische projecten moeten ertoe bijdragen dat er voldoende en aansprekende horeca, retail, evenementen, cultuur etc. aanwezig zijn om werk- en woningzoekenden, studenten en bezoekers/toeristen in ruime mate aan te trekken. In ieder geval moet het bevorderen van de arbeidsmarkt op de agenda staan.  

De fondsmanager die wij zoeken levert een bijdrage aan het stimuleren van “schoon, heel, veilig” en aan maatschappelijke uitdagingen zoals duurzaamheid, klimaat, bereikbaarheid en digitalisering, zoals vastgelegd in het convenant tussen Gemeente en verenigingen. Daarnaast draagt hij of zij bij aan de vergroting van de zichtbaarheid van Ondernemersfonds Groningen door middel van de website en inzet van sociale media. Ook fungeert hij of zij als producent van de Groninger Ondernemers Courant en maakt deel uit van de redactie.  

De fondsmanager zit het periodiek overleg met de voorzitters van de verenigingen voor.  

Voor deze vacature zoeken wij een verbindende netwerker met werkervaring in een commerciële onderneming.   

Het spreekt voor zich dat je communicatief sterk bent en in staat om te gaan met ondernemers, ambtelijke organisaties, bestuurders, verenigingen en overige stakeholders. Je bent samenwerkingsgericht en positief ingesteld. Op het naleven van afspraken neem je eigenaarschap en je bent daadkrachtig en besluitvaardig. Je bent ondernemend, innovatief en “out of the box” denkend. Je denkt in kansen en straalt dat ook uit. Je weet snel te schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. In je werk ben je proactief en creatief.  

Om de functie succesvol te kunnen uitoefenen, vragen wij van jou dat je ondernemend en flexibel van geest bent. Je bent politiek sensitief en hebt gevoel voor menselijke relaties en machtsverhoudingen. Dit combineer je met je diplomatieke kwaliteiten: het vermogen om uiteenlopende of zelfs tegengestelde belangen te verbinden. Je hebt een onberispelijke reputatie en bent een stevige, integere en representatieve persoonlijkheid.  

Verder wordt van je verwacht dat je beschikt over:  

  • ervaring in bestuurlijke context;  
  • een relevant netwerk;  
  • analytisch vermogen;  
  • minimaal een afgeronde HBO-opleiding.  

Het is de bedoeling om iemand in te huren op basis van een overeenkomst van opdracht (ZZP-basis). Voor deze opdracht is een budget beschikbaar van € 5.000,=, exclusief btw per maand. 

Belangstelling?  

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij je CV en begeleidende brief graag uiterlijk maandag   
9 mei 2022 tegemoet.     

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Laura Wilpstra 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.