Ga naar de inhoud
Vacature

Lid Raad van Commissarissen


Sluitingsdatum
1 maart 2024

Wij geloven in werkgeluk!

Werken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bij Empatec zien ze dat iedereen een steentje kan bijdragen en dat werken gelukkig maakt. 

Voor Empatec zoeken wij een lid voor de Raad van Commissarissen. Heb je stevige ervaring op het gebied van HRM en op het gebied van organisatieontwikkeling? Ben jij ervaren in het contact met ondernemingsraden en vakbonden? Wil jij vanuit een toezichthoudende rol een belangrijke bijdrage leveren aan dit ambitieuze sociaal werkbedrijf? Dan komen we graag in contact.

Empatec

Empatec gelooft dat het zien van de medemens en het bieden van een werkomgeving en coaching, waar mensen worden opgenomen als in een werkgemeenschap, hen tot volle bloei kan brengen. Ieder mens heeft unieke vaardigheden. Op elk niveau en met betekenis voor de samenleving. 

Die goede werkplek wordt door Empatec geboden en tevens levert de organisatie topkwaliteit voor haar opdrachtgevers. Zo levert de organisatie waarde voor het bedrijfsleven en werkgeluk voor haar mensen en de samenleving. 

Empatec is een ambitieus sociaal werkbedrijf en met zo’n 1.100 medewerkers een van de grootste werkgevers van Friesland. De organisatie voert in opdracht van de gemeenten De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Harlingen de participatiewet uit.

Jaarlijks realiseert de organisatie voor 900 mensen re-integratie, ontwikkeltrajecten en coaching. Daarvan is 50 tot 60 % aan het einde van hun traject niet meer uitkeringsafhankelijk.

De totale omzet van de organisatie bedraagt circa 55 miljoen euro per jaar. Daarvan bestaat 20 miljoen euro uit de verkoop van producten en diensten aan derden.

De Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West is 100 % aandeelhouder van NV Empatec. De Gemeenschappelijke Regeling is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Harlingen. De regeling beoogt de taken van en voor gemeenten op het terrein van gesubsidieerde arbeid op bedrijfsmatig verantwoorde wijze uit te voeren.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur van NV Empatec voor bepaalde – in de statuten omschreven – besluiten. Er wordt toezicht gehouden op een publiek/private ondernemingsvorm. 

Om de maatschappelijke en werkgelegenheidsdoelstelling te kunnen realiseren, zal de onderneming zich, binnen een context van relevante landelijke en regionale politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en opvattingen, moeten blijven ontwikkelen tot een flexibele, marktgerichte en resultaatverantwoordelijke organisatie. Een goede balans tussen economische, maatschappelijke en persoonlijke (EMP) doelstellingen staat voorop, waarbij de commissarissen oog hebben voor het spanningsveld tussen het behoud van de infrastructuur en het belang van doorstroom c.q. uitstroom van medewerkers naar de reguliere arbeidsmarkt. 

De RvC werkt als professioneel team in een ontspannen sfeer aan goed toezicht. Voorafgaand aan de vergaderingen heeft de RvC een kort vooroverleg en aan het slot van de vergadering is er ook steeds een korte evaluatie. 

Het is de ambitie van de RvC om de agenda zodanig vorm te geven dat meer ruimte ontstaat voor verdiepende gesprekken, naast de meer formele agendapunten. De RvC wil op basis van een constructieve dialoog van waarde zijn als klankbord voor de algemeen directeur/bestuurder.

Profiel Lid Raad van Commissarissen

Het nieuwe lid van de RvC zal door de Algemene vergadering van Aandeelhouders worden benoemd op voordracht van de OR. Tevens is het nieuwe lid de eerste contactpersoon voor de OR. We zoeken dan ook een kandidaat die ervaren is in het contact met ondernemingsraden en vakbonden.

Tevens heb je stevige ervaring op het gebied van HRM en op het gebied van organisatieontwikkeling, op een eindverantwoordelijk niveau. Je bent iemand met een visie op persoonlijke ontwikkeling en op leiderschap. Daarnaast ben je analytisch sterk, een procesmatig denker en een reflectief denker. Je weet de juiste vragen te stellen en je kunt in een constructieve dialoog zowel met argumenten overtuigen als overtuigd worden. 

Je hebt oog voor de doelgroep en snapt van nature wat de impact van besluiten en de communicatie vanuit de algemeen directeur/bestuurder en de RvC kan zijn op de medewerkers van Empatec. Tevens zie je de kansen die de medewerkers kunnen bieden aan de samenleving, wanneer ze de juiste mogelijkheden krijgen en hen de juiste ondersteuning geboden wordt. Je bent in staat om duidelijk te communiceren met zowel bestuurders en managers als ook met medewerkers in de sociale werkvoorziening. 

De kandidaat die we zoeken, is maatschappelijk betrokken en heeft passie voor de doelstelling van Empatec. Gezien de huidige samenstelling van de RvC en de gewenste diversiteit, gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Je weet wat er speelt in de (arbeidsmarkt)regio waarin Empatec functioneert en je hebt affiniteit met het werkgebied.

Toezichthoudende ervaring is niet noodzakelijk, maar het is wel belangrijk dat je kennis hebt van governance structuren en dat je een goed beeld hebt van de rol van commissaris. 

Bovenal zoeken we een betrokken en warm mens.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 1 maart 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.