Ga naar de inhoud
Vacature

Directeur Publieke Gezondheid


Sluitingsdatum
25 april 2022

GGD Fryslân is bestuurlijk onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân, één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Als gemeentelijke gezondheidsdienst van de Friese gemeenten heeft GGD Fryslân een centrale rol binnen de publieke gezondheid en sociale veiligheid van de inwoners van Fryslân. 

‘Iedereen verdient een gezond en veilig leven; wij dragen daaraan bij!’ 

Om deze missie waar te maken, richt GGD Fryslân zich in het programma Gezondheid op factoren die de gezondheid en vitaliteit van mensen beïnvloeden. Hierbij kan het gaan om de sociaaleconomische situatie van mensen of om culturele, fysieke en sociale factoren in de omgeving van mensen.  

Belangrijke taken waar de GGD zich op richt zijn onder andere: 

 • jeugdgezondheidszorg (0-18 jaar); 
 • medische milieukunde; 
 • infectieziektebestrijding; 
 • forensische geneeskunde; 
 • advisering op het gebied van o.a. epi, soa en gezondheidsbevordering; 
 • het toezichthouden op de kwaliteit van dienstverlening door o.a. kindercentra, gastouder (bureaus), permanente make-up-/tattoo-shops, WMO, AZC’s, bordelen, schepen en evenementen. 

De GGD is de publieke gezondheidsdienst van én voor gemeenten. Daarnaast heeft de GGD een rol tijdens rampen en crisissituaties. Ook informeert en adviseert de organisatie de gemeenten over de gezondheid van de Friese burger. GGD werkt nauw samen met de netwerkpartners zoals het onderwijs, de gebiedsteams, eerstelijns zorg en de gemeenten.  

Directeur Publieke Gezondheid 

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) maakt deel uit van de directie van de Veiligheidsregio en is belast met de dagelijkse leiding aan de organisatie GGD Fryslân. Het directieteam werkt collegiaal en samenwerking en verbinding zijn cruciaal. 

De directeur geeft direct leiding aan de managers van Regio Noord, Zuidoost, Zuidwest en aan de Manager Centrale Diensten & Ondersteuning. Tevens geeft de DPG leiding aan de afdeling Crisisbeheersing voor de taken in het kader van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Voor de operationele inzet maakt de DPG deel uit van een DPG-piket. 

De directeur die de organisatie zoekt, is een inspirerende en verbindende persoonlijkheid die ruime managementervaring op bestuurlijk niveau heeft. De gezochte kandidaat heeft een bedrijfskundige blik en veranderkundige ervaring.  

U heeft affiniteit met Publieke gezondheid en preventie en ervaring met het werken binnen een politiek bestuurlijke context. U bent in staat op te treden als boegbeeld van de Publieke Gezondheidszorg in Fryslân. Kenmerkend voor de wijze waarop u leidinggeeft aan de organisatie is dat u stuurt vanuit visie op inhoud. U heeft een goed oog heeft voor de innovatieve (integrale) ontwikkelingen en maakt gebruik van de kwaliteiten die in de organisatie in huis zijn. U bent zichtbaar in de organisatie, geïnteresseerd in de ander en u werkt vanuit verbinding. U heeft een richtinggevende stijl van leidinggeven en bent in staat de medewerkers van de GGD mee te nemen in een visie.  

U bent een samenwerkingsgerichte teamspeler die zich kwetsbaar durft op te stellen en in staat is tot (zelf)reflectie. U hebt affiniteit met en visie op zelforganisatie en hebt het vertrouwen dat eenieder zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. U stuurt op resultaten en in situaties die daarom vragen schroomt u niet om sturend en besluitvaardig te zijn. U staat voor de organisatie, bent koersvast en weet grenzen aan te geven. U stimuleert innovatie en beschikt over realisatiekracht. In de samenwerking met anderen en in het leidinggeven aan de organisatie heeft u een goede balans tussen mensgerichtheid en zakelijkheid.  

In situaties van crises valt op dat u een snelle denker bent, analytisch, snel schakelend, de helicopterview bewarend. U bent stressbestendig, hebt een goed ontwikkeld gevoel voor risico’s, voor de impact van de beslissingen en voor de kracht van sociale media. Als DPG dient u de samenhang te zien, keuzes te maken en processen te borgen en bewaken. 

Het onderhouden van contacten, zowel intern als met relevante externe partijen, gaat u gemakkelijk af. U wordt ervaren als een stevige persoonlijkheid, die communicatief sterk is en gemakkelijk omgaat met uiteenlopende mensen in uiteenlopende situaties. U weet hoe een gemeente werkt en hebt bij voorkeur ook ervaring met de complexiteit van een gemeenschappelijke regeling. De partners met wie u samenwerkt, zowel op provinciaal als landelijk niveau, ervaren u als een stevige, plezierige en goede gesprekspartner, die deskundig is en meedenkt. Iemand die goed aanvoelt wat      er speelt, aanvoelt wat belangrijk is en zorgt dat haar organisatie de afspraken nakomt. Politieke sensitiviteit, flexibiliteit, stressbestendig, het goed kunnen omgaan met veranderende omstandigheden, overtuigingskracht en samenwerkingsgerichtheid zijn hiervoor belangrijke eigenschappen. 

De functie-eisen op een rij: 

 • ruime leidinggevende ervaring aan professionals, bij voorkeur in een complexe organisatie, op bestuurlijk niveau;  
 • ervaring met het leiding geven aan veranderkundige processen en het realiseren van    kwaliteitsverbetering; 
 • de ervaring en het vermogen om een visie te vertalen naar beleid en zorg te dragen voor de uitvoering; 
 • een relevant netwerk, op regionaal en bij voorkeur ook landelijk niveau, of dit snel op weten te bouwen; 
 • academische opleiding of vergelijkbaar niveau. 

Verwacht wordt dat u woonachtig bent in Noord-Nederland of bereid bent om te verhuizen naar    Noord-Nederland, waarbij rekening gehouden dient te worden met piket. In verband met de samenstelling van het directieteam gaat de voorkeur uit naar een vrouw. 

Belangstelling?   

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk maandag 25 april 2022 tegemoet.   

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra of Maurice Hoogeveen: 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.