Ga naar de inhoud
Vacature

Manager Bedrijfsbureau


Sluitingsdatum
4 december 2023

DNK biedt vanuit haar functie als bibliotheek, bioscoop en theater DNK een diverse programmering aan. Met de bioscoop, het theater, de bibliotheek (met bijna 19.000 leden), educatie en zakelijk & verhuur is het aanbod breed.

Voor DNK zoeken we een manager Bedrijfsbureau. Heb je brede leidinggevende ervaring op het gebied van bedrijfsvoering? Ben jij een realistische optimist? Dan komen we graag in contact.

DNK

Bibliotheek Assen en Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk zijn op 1 januari 2017 bestuurlijk en organisatorisch gefuseerd in de stichting DNK. Uitgangspunten van de fusie zijn: één geïntegreerde organisatie, onder leiding van één directeur-bestuurderdie opereert op basis van een gezamenlijk businessplan. 

Op dit moment trekt de gezamenlijke organisatie op jaarbasis ruim 475.000 bezoekers. De ambitie is om in de toekomst door te groeien naar 550.000 bezoekers op jaarbasis. Deze ambitie voor duurzaam succes van DNK vraagt om een bestuurlijke en organisatorisch gefuseerde organisatie die adequaat is ingericht en gefaciliteerd. 

Naast haar primaire aanbod aan films, voorstellingen, activiteiten en het uitlenen van boeken, zijn er ook programmaonderdelen met een grote maatschappelijke waarde en impact. Deze onderdelen zijn gericht op de volgende thema’s:

 • geen armoede;
 • kwaliteitsonderwijs;
 • duurzame steden en gemeenschappen;
 • vrede, veiligheid en sterke publieke diensten;
 • gender gelijkheid;
 • ongelijkheid verminderen.

DNK is bewust bezig om haar maatschappelijke activiteiten te verbinden aan de Global Goals van de Verenigde Naties. Op die manier wil men een bijdrage leveren aan een duurzame en gelijkwaardige wereld voor iedereen.

Manager Bedrijfsbureau

Als manager Bedrijfsbureau ben je een belangrijke spil in de organisatie. Tot jouw verantwoordelijkheidsgebieden behoren de onderdelen Financiën, HRM, ICT, Techniek en Facilitaire zaken. Als manager bedrijfsbureau ben je ook verantwoordelijk voor het plannen van ruimte, mensen en middelen integraal, samen met de specialist HR business partner. Ook geef je leiding aan het bestuurssecretariaat.

Het bedrijfsbureau is de grootste afdeling binnen DNK. Het is de ruggengraat van het bedrijf.

In deze functie ga je DNK helpen om de bedrijfsvoering en inrichting van de organisatie te optimaliseren, zodat de organisatie nog beter in staat is om haar strategische doelstellingen en ambities te realiseren. Je wordt tevens lid van het MT, dat bestaat uit vier managers en de directeur-bestuurder.

Naast de interne verantwoordelijkheden voer je als manager Bedrijfsbureau ambtelijk overleg met de gemeente en ondersteun je de directeur-bestuurder bij het bestuurlijk overleg met het college van B&W en vertegenwoordig je DNK bij de Vereniging van Eigenaren van het pand De Nieuwe Kolk.

Samenvatting van de werkzaamheden:

 • Je geeft integraal leiding aan de onderdelen waar je verantwoordelijk voor bent, passend bij de gewenste zelforganisatie, je zorgt voor de juiste bezetting in de organisatie en voor de ontwikkeling van je team. 
 • Je bent verantwoordelijk voor: 
  • de bedrijfsvoering en interne dienstverlening aan de organisatie en hebt als taak deze verder te professionaliseren;
  • de totstandkoming van beleidsnotities voor het MT op het gebied van bedrijfsvoering, waaronder beleidsvoorstellen op financieel-economisch en administratief gebied;
  • het initiëren en borgen van verbeteringen in de bedrijfsvoeringsprocessen, zodat er effectief en efficiënt gewerkt wordt aan het realiseren van doelen van de organisatie en de eigen afdeling;
  • de non-profit derde geldstroom (fondsen, subsidies, gemeente), de certificering van de bibliotheek en voor contractbeheer in de breedste zin van het woord;
  • stakeholdermanagement;
  • de formatieplanning i.s.m. de HRM business partner;
  • het opstellen van AO procedures en borgen van de IC. 
 • Samen met de controller voer je de ambtelijke overleggen met de gemeente.

Profiel

We zoeken een stevige manager Bedrijfsbureau met brede leidinggevende ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en een gevoel voor verandermanagement. DNK wil zich ontwikkelen tot een organisatie met zelforganiserende teams. De manager Bedrijfsbureau ondersteunt en faciliteert deze ontwikkeling. Je bent iemand die vanuit een visie op de hele organisatie processen kan helpen inrichten en sturen. Je bent een manager die het team de structuur, stabiliteit en richting kan geven die nodig is. Je bent duidelijk over de richting en de kaders en geeft daarbinnen de professionals in de organisatie de ruimte. Daarbij blijven de interne ontwikkeling en externe omgeving perfect op elkaar aansluiten.

DNK heeft als cultuurbedrijf grote ambities en beperkte financiële middelen. Het wordt van de manager Bedrijfsbureau verwacht dat je werkt vanuit een houding waarbij je zoveel mogelijk van de creatieve en inhoudelijke ambitie wilt helpen realiseren, binnen de grenzen van de mogelijkheden. Je bent een realistische optimist en hebt oog voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Je bent creatief en wendbaar. 

Tevens ben je een goede sparringpartner voor de directeur-bestuurder en voor de hoofden van de teams binnen het bedrijfsbureau. In gesprekken met externe stakeholders zoals de gemeente en de Vereniging van Eigenaren kan je stevig zijn, maar speel je ook een verbindende rol.

Uiteraard is het belangrijk dat je affiniteit hebt met de culturele sector. Ervaring binnen de sector is echter niet noodzakelijk.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan zien we graag uiterlijk 4 december je CV en begeleidende brief tegemoet. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen: 050-4092720

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.