Ga naar de inhoud
Vacature

Directeur zorginhoudelijke zaken kliniek


Sluitingsdatum
18 november 2021

Accare is een inhoudelijk gedreven, professionele en ambitieuze organisatie voor specialistische jeugdhulp. Ieder kind, ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening, kan bij Accare terecht. Accare biedt op bijna 30 locaties in Noord-, Midden- en Oost-Nederland jaarlijks zorg aan circa 14.000 kinderen en jongeren. Voor zeer specialistische kennis, complexe situaties en een second opinion kunnen kinderen, jongeren en hun ouders uit heel Nederland bij Accare terecht. Voor de zorg en behandeling bij Accare is een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts, medisch specialist, het sociaal wijkteam of CJG. De missie van Accare luidt als volgt: ‘Ieder kind heeft het recht om mee te doen. Thuis, op school en met vrienden. Ieder kind heeft ook recht op de best mogelijke hulp als meedoen (even) niet lukt. Accare helpt daarbij als het nodig is. Met kundige, betrokken en verantwoordelijke medewerkers, die weten wat goed werkt bij problemen in opgroeien en opvoeden. 

Accare is een platte organisatie met een open cultuur. De ruim 900 medewerkers krijgen veel ruimte voor eigen initiatief en vernieuwing. 

De vacature ontstaat in verband met een voorgenomen wijziging in de aansturing van de kliniek. Voor de kliniek wordt gekozen voor duaal leiderschap waarin een directeur algemene zaken en een directeur zorginhoudelijke zaken kliniek gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor dit organisatie-onderdeel. Een klinische opname wordt nadrukkelijk gezien als een module in een ambulant traject die wordt ingezet wanneer intensivering van behandeling, vaak om veiligheidsredenen, niet in een ambulante setting mogelijk is. Op de locatie in Smilde wordt de volgende zorg geboden: Intensieve zorg voor jongeren, KINGS: intensieve gezinsbehandeling, Crisisopname.  

Als directeur zorginhoudelijke zaken kliniek bent u aanjager van inhoudelijke ontwikkeling, kwaliteit van behandeling, innovatie, onderlinge samenwerking, kennisuitwisseling en onderzoek en geeft dit alles vorm in en met het netwerk in het werkgebied van Accare. Oog en oor voor de positie van de cliënt en van de medewerkers is hierbij van onschatbare waarde, waarbij een groot belang gehecht wordt aan de inzet van hun ervaringsdeskundigheid bij het vormgeven van het zorginhoudelijk beleid. U bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp oog voor de menselijke factor. Tegelijkertijd heeft u een goed gevoel en oog voor de bedrijfsvoering en de mogelijke risico’s waaronder de financiële consequenties die de ontwikkelingen in de zorg hebben en de wijze waarop de kliniek de zorg biedt. 

Profiel 

De inspirerende directeur die gezocht wordt, stuurt vanuit visie op inhoud, heeft een goed oog voor de innovatieve ontwikkelingen en is een inspirerend voorbeeld voor anderen. Daarbij bent u daadkrachtig, besluitvaardig en staat u stevig in de schoenen. U bent in staat om goede contacten te onderhouden intern, maar ook met relevante externe partijen, en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van Accare en de kliniek in bijzonder. 

De directeur die wij zoeken behoudt het overzicht, is koersvast, kan goed omgaan met de dynamiek in de sector en weet grenzen aan te geven. Als verbinder bent u in staat om collega’s in de kliniek en in het directieteam op argumenten te overtuigen en mee te krijgen in uw strategische visie en keuzes. Anderen ervaren u als een plezierige en goede (inhoudelijke) gesprekspartner, die communicatief sterk is, wat bekent dat u gemakkelijk kunt schakelen en om kunt gaan met uiteenlopende mensen. Kenmerkende eigenschappen van uw wijze van werken zijn: positieve houding, verbindend, samenwerkingsgericht, transparant, helder, duidelijk in de communicatie, positief kritisch zowel naar eigen functioneren als ook naar anderen. U schakelt heel gemakkelijk tussen strategisch denken en de tactische en operationele uitvoering. 

Functie-eisen: 

  • opleiding en ervaring als zorgspecialist in een klinische setting (bij voorkeur een (kinder- en jeugd) psychiater of klinisch psycholoog); 
  • leidinggevende ervaring aan professionals, bij voorkeur in een complexe organisatie; 
  • ervaring met het leiding geven aan veranderkundige processen en het realiseren van kwaliteitsverbetering; 
  • ervaring als (actief) behandelaar op het gebied van specialistische (langdurige) jeugd GGZ; 
  • kennis van de relevante wet- en regelgeving; 
  • een relevant netwerk. 

Belangstelling?     

Indien u belangstelling hebt, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 18 november 2021 tegemoet.      

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra of Laura Wilpstra,  
050-4092720.   

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.