Ga naar de inhoud
Vacature

Directeur Publieke Gezondheid


Sluitingsdatum
20 juni 2022

GGD IJsselland voor een gezonde samenleving. 

GGD IJsselland is de gezondheids- en crisisdienst van de regio IJsselland en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van ruim 500.000 inwoners in elf gemeenten in deze regio. 

De ongeveer 450 GGD-professionals werken dagelijks aan de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van alle inwoners binnen het werkgebied van de organisatie. Hierbij wordt nauw samengewerkt, zowel binnen de GGD en de veiligheidsregio, als met externe partners. De organisatie voert namens de betrokken gemeenten taken uit op het gebied van collectieve preventie en publieke gezondheid, op regionaal en gemeentelijk niveau. 

Het bewaken, beschermen en bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving van de inwoners in het werkgebied zijn de basistaken van GGD IJsselland. Het gaat over taken die de inwoners beschermen tegen gezondheidsbedreigende factoren (zoals infectieziekten), die de gezondheid van de inwoners monitort en die gezond gedrag en een gezonde leefomgeving stimuleren (zoals leefstijl). 

Belangrijke taken zijn onder andere jeugdgezondheidszorg (0-18 jaar), milieu en gezondheid, infectieziektebestrijding, toezicht WMO, maatschappelijke zorg en forensische zorg. Daarnaast is de GGD een operationele dienst van én voor gemeenten tijdens rampen en crisissituaties. 

Directeur Publieke Gezondheid 

Per 1 oktober ontstaat een vacature voor een Directeur Publieke Gezondheid. Wij zoeken een directeur met ruime managementervaring op bestuurlijk niveau, die in staat is de organisatie zo in te richten en te leiden dat de maatschappelijke opgaven die de GGD heeft worden gerealiseerd. De directeur die gezocht wordt is een inspirerende en verbindende persoonlijkheid.

Gezocht wordt naar een kandidaat die bewezen leiderschap koppelt aan betrokkenheid bij “de publieke zaak”. U voelt zich aangesproken door: 

-de bestuurlijke opgave als vervolg op de COVID-pandemie; 

-de veranderde aandacht voor infectieziekten bestrijding en voor het thema publieke gezondheid;  

-de complexe politiek bestuurlijke omgeving waarin de Directeur Publieke Gezondheid opereert. 

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) is belast met de dagelijkse leiding aan de organisatie en geeft direct leiding aan twee strategisch managers die ieder integraal verantwoordelijk zijn voor een deel van de organisatie. Zij vormen het managementteam. 

De DPG is verantwoordelijk voor de bijdrage die de GGD levert aan de maatschappelijke opgaven waar de gemeenten voor staan met betrekking tot gezondheid en veiligheid en is daartoe, in opdracht van de elf gemeenten en het ministerie van VWS, aanjager van inhoudelijke ontwikkeling en samenwerking en geeft dit vorm in en met het netwerk van GGD IJsselland op (boven)regionaal niveau, maar eveneens op landelijk niveau. Dit netwerk omvat o.a. zorginstellingen en de regionale en landelijke overheid. 

De DPG draagt zorg voor de beleidsontwikkeling en advisering met betrekking tot de meest complexe en strategische aangelegenheden binnen de GGD en, voor zover gerelateerd aan de publieke gezondheid, ook daarbuiten. 

De DPG is tevens directeur van het GHOR-bureau (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), onderdeel van Veiligheidsregio IJsselland en maakt vanuit deze verantwoordelijkheid deel uit van de directie van Veiligheidsregio IJsselland. 

Profiel

Kenmerkend voor de wijze waarop u leidinggeeft aan de organisatie is dat u stuurt vanuit visie op inhoud, open staat voor de opvatting van anderen en gebruik maakt van de kwaliteiten die in de organisatie in huis zijn. U bent zichtbaar in de organisatie en geïnteresseerd in de ander. U toont leiderschap en heeft een richtinggevende stijl van leidinggeven.  

U geeft ruimte, hebt het vertrouwen dat eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt en stuurt op resultaten. In situaties die daar om vragen schroomt u niet om sturend en besluitvaardig te zijn. U staat voor de organisatie, bent koersvast en weet grenzen aan te geven. In de samenwerking met anderen en het leidinggeven aan de organisatie heeft u een goede balans tussen mensgerichtheid en zakelijkheid. Tijdens crises valt op dat u stressbestendig bent, analytisch, snel schakelend, de helicopterview bewarend. 

U heeft ervaring met en vaardigheid in het juist borgen en implementeren van organisatieontwikkelingen. Dit combineert u met uw organisatiesensitiviteit: u weet wat de organisatie aankan en in welk tempo. 

Het onderhouden van contacten, zowel intern als met relevante externe partijen, gaat u gemakkelijk af: u heeft gevoel voor verhoudingen. U bent communicatief sterk en in staat tot luisteren zonder oordeel. De partners met wie u samenwerkt, zowel op provinciaal als landelijk niveau, ervaren u als een stevige, plezierige en goede gesprekspartner, die deskundig is en meedenkt. Iemand die goed aanvoelt wat er speelt, inziet wat belangrijk is en zorgt dat de organisatie de afspraken nakomt. Politieke sensitiviteit, flexibiliteit, gevoel voor humor, overtuigingskracht, verbindend en samenwerkingsgerichtheid zijn belangrijke eigenschappen. 

Belangstelling?  

Indien u belangstelling hebt, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 20 juni 2022 tegemoet.         

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra of Maurice Hoogeveen: 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.