Ga naar de inhoud
Vacature

Directeur Publieke Gezondheid


Sluitingsdatum
10 december 2021

Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. 
Gezond zijn is ook meedoen in de maatschappij, sociale contacten 
hebben en een gevoel van controle over je eigen leven kunnen ervaren. 

De medewerkers van GGD Groningen zoeken een inspirerende en verbindende directeur, met ruime managementervaring op bestuurlijk niveau. Iemand die sterk is in de bedrijfsvoering, veranderkundige ervaring heeft, bewezen affiniteit met het zorgdomein en ervaring met het werken binnen een politiek bestuurlijke context.  

Kenmerkend voor de wijze waarop u leidinggeeft aan de organisatie is dat u stuurt vanuit visie op inhoud, een goed oog heeft voor de innovatieve ontwikkelingen, open staat voor de opvatting van anderen en gebruik maakt van de kwaliteiten die in de organisatie in huis zijn. U bent gewend om met hoogopgeleide professionals te werken. U bent zichtbaar in de organisatie, geïnteresseerd in de ander en werkt vanuit verbinding. U toont leiderschap en heeft een richtinggevende stijl van leidinggeven.  

U geeft ruimte, hebt het vertrouwen dat eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt en stuurt op resultaten. In situaties die daarom vragen schroomt u niet om sturend en besluitvaardig te zijn. U staat voor de organisatie, bent koersvast en weet grenzen aan te geven. In de samenwerking met anderen en het leidinggeven aan de organisatie heeft u een goede balans tussen mensgerichtheid en zakelijkheid. In situaties van crises valt op dat u een snelle denker bent, analytisch, snel schakelend, de helicopterview bewarend. U bent stressbestendig, hebt een goed ontwikkeld gevoel voor risico’s, de impact van de beslissingen en de kracht van sociale media.   

 Het onderhouden van contacten, zowel intern als met relevante externe partijen, gaat u gemakkelijk af. U wordt ervaren als een stevige persoonlijkheid, die communicatief sterk is en gemakkelijk omgaat met uiteenlopende mensen. U weet hoe een gemeente werkt en hebt bij voorkeur ook ervaring met de complexiteit van een gemeenschappelijke regeling.   

U bent in staat op te treden als boegbeeld van de Publieke Gezondheidszorg in Groningen, stimuleert innovatie en bent een belangrijke en stevige sparringpartner voor de gemeentebesturen die uw opdrachtgever zijn. Zij zien u als visionair, die meedenkt en een strategische aanjager is. 

In het realiseren van de opdracht die u heeft zoekt u nadrukkelijk de samenwerking met relevante organisaties, zowel op regionaal als landelijk niveau. De partners met wie u samenwerkt ervaren u als een stevige, plezierige en goede gesprekspartner, die deskundig is en meedenkt. Iemand die goed aanvoelt wat er speelt, aanvoelt wat belangrijk is en zorgt dat zijn organisatie de afspraken nakomt. Politieke sensitiviteit, flexibiliteit, het goed kunnen omgaan met veranderende omstandigheden, overtuigingskracht en samenwerkingsgerichtheid zijn hiervoor belangrijke eigenschappen.   

Functie-eisen op een rij:  

  • affiniteit met het zorgdomein, bij voorkeur met publieke gezondheid en/of eerstelijnszorg; 
  • de ervaring en het vermogen om een visie te ontwikkelen, die te vertalen naar beleid en zorgdragen voor de uitvoering;  
  • ruime leidinggevende ervaring aan professionals, bij voorkeur in een complexe organisatie, op bestuurlijk niveau; ervaring met het leiding geven aan veranderkundige processen en het realiseren van kwaliteitsverbetering;  
  • bedrijfsmatig sterk;  
  • passende leiderschapsstijl met een evenwichtige balans tussen mensgerichtheid en zakelijkheid;  
  • ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context en gevoel voor de gemeentelijke, provinciale en landelijke politieke verhoudingen;  
  • een relevant netwerk, op regionaal en bij voorkeur ook landelijk niveau, of weet dit snel op te bouwen;  
  • academische opleiding. 

Verwacht wordt dat u woonachtig bent in Noord-Nederland of bereid bent om te verhuizen naar Noord-Nederland. 

De functie 

De directeur Publieke Gezondheidsdienst is verantwoordelijk voor de bijdrage die de GGD levert aan de maatschappelijke opgaven waar de gemeenten voor staan met betrekking tot gezondheid en veiligheid en is daartoe in opdracht van de tien gemeenten en het ministerie van VWS aanjager van inhoudelijke ontwikkeling en samenwerking en geeft dit vorm in en met het netwerk van GGD Groningen op regionaal niveau, maar eveneens op landelijk niveau.   

De DPG geeft leiding aan de doorontwikkeling van een zelfstandige professionele organisatie die vanuit een volwassen partnerschap nog meer een professionele rol in het Groninger zorgnetwerk gaat spelen. U stuurt het managementteam rechtstreeks aan en bent verantwoordelijk voor een organisatiecultuur, waarin in alle openheid en veiligheid ruimte is voor het professioneel reflecteren op de kwaliteit van zorg en geleverd werk, zowel op individueel niveau als in teamverband en vervult daarin een voorbeeldrol.   

De DPG is tevens directeur van GHOR Groningen, onderdeel van Veiligheidsregio Groningen.  Samen met de politie, brandweer en gemeenten zet de GHOR zich in voor de veiligheid van de burgers in de veiligheidsregio van de provincie Groningen.  

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Groningen 

GGD Groningen is de gezondheids- en crisisdienst van de provincie Groningen. Het motto van GGD Groningen is ‘Samen werken aan gezondheid’. Zo’n 430 GGD-professionals werken dagelijks aan de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van alle inwoners van de provincie Groningen. Hierbij wordt nauw samengewerkt, zowel binnen de GGD als met externe partners. De organisatie voert namens alle Groninger gemeenten taken uit op het gebied van collectieve preventie en publieke gezondheid, op regionaal en gemeentelijk niveau. Naast de wettelijke taken, voert GGD Groningen een aantal facultatieve taken (op verzoek van gemeenten) en taken voor derden uit. 

Het bewaken, beschermen en bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving van de Groningse inwoners zijn de basistaken van GGD Groningen. Het gaat over taken die de inwoners beschermen tegen gezondheidsbedreigende factoren (zoals infectieziekten), die de gezondheid van de inwoners monitort en die gezond gedrag en een gezonde leefomgeving stimuleren (zoals leefstijl).   

Belangrijke taken zijn onder andere Jeugdgezondheidszorg (0-18 jaar), medische milieukunde, infectieziektebestrijding, toezicht, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz), forensische geneeskunde en advisering. Daarnaast is de GGD een operationele dienst van én voor gemeenten tijdens rampen en crisissituaties. 

Belangstelling? 

Indien u belangstelling hebt, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 10 december 2021 tegemoet.        

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra of Maurice Hoogeveen: 050-4092720.     

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.