Ga naar de inhoud
Vacature

directeur opleidingen


Hogeschool KPZ is een zelfstandige kleinschalige hogeschool met ruim 700 bachelor-, 250 associate degree- en 100 masterstudenten en met professionaliseringsactiviteiten voor ruim 1250 deelnemers per jaar. KPZ is een van oorsprong katholieke lerarenopleiding met een open identiteit. De hogeschool leidt op tot leraar basisonderwijs in een tweejarige of vierjarige deeltijdvariant. Daarnaast heeft KPZ een associate degree opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie (PPKE) en een master Leiderschap en Innovatie in Kind en Educatie (MLIKE) en verzorgt zij samen met andere onderwijsinstellingen twee masteropleidingen: Leren & Innoveren (MLI) en Leadership in Education (MLE). Ook worden meerdere post-hbo erkende diploma-opleidingen verzorgd zoals Specialist Onderwijsbehoeften en Gedrag, Specialist Jonge Kind, Rekencoördinator, Taalcoördinator, Bewegingsonderwijs en leiderschapsopleidingen zoals Basisbekwaam, Vakbekwaam en Leidinggevende IKC. 

De visie van Hogeschool KPZ is als volgt geformuleerd: Onderwijs vraagt persoonlijkheden, die in denken, doen en laten een inspirerend voorbeeld willen zijn voor zich ontwikkelende kinderen. Het vormen van zulke persoonlijkheden komt voor KPZ samen in het begrip ‘professionele identiteit’, meer in het bijzonder in de wijze waarop KPZ de ‘narratieve professionele identiteit’ van leraren en andere professionals in het domein Kind & Educatie ontwikkelt aan de hand van verhalen. KPZ heeft bij de accreditatie in 2014 als enige hogeschool in Nederland het bijzonder kenmerk de ‘ontwikkeling van de narratieve professionele identiteit’ van de NVAO verkregen. Dit begrip vormt voor KPZ de ‘kern’ van het vak. 

De organisatie zit in een veranderingsproces, welke tot de vorming van de afdeling Opleidingen en het Kennis- en Innovatiecentrum leidt. Het veranderingsproces dat de organisatiewijziging met zich meebrengt wordt gezien als een groeimodel. De afdeling Opleidingen is verantwoordelijk voor alle opleidingen (associate degree, bachelor, post-hbo en masters) en voor het gehele aanbod van leven lang ontwikkelen. Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk voor de gehele onderwijslogistiek, waarin de processen die de student journey volgen centraal staan.  De directeur Opleidingen is eindverantwoordelijk voor alle opleidingen. De opleidingen c.q.  onderwijsteams worden aangestuurd door opleidingsmanagers, die ieder verantwoordelijk zijn voor een (aantal) opleiding(en). Daarnaast kent dit onderdeel van de organisatie een team Onderwijs en Studentenzaken. Dit team ondersteunt het primaire proces en is onder meer verantwoordelijk voor de onderwijslogistiek. Het hoofd van dit team rapporteert eveneens rechtstreeks aan de directeur Opleidingen.   

Functie  

Als directeur van de afdeling Opleidingen bent u integraal eindverantwoordelijk voor alle opleidingen en de onderwijslogistiek. U geeft richting en sturing aan de verdere ontwikkeling en realisatie van het (strategisch) beleid en de onderwijsvisie van de afdeling Opleidingen en stimuleert een omgeving waarin eigenaarschap en innovatie vanzelfsprekend zijn. U bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en het rendement van het onderwijs, voor zowel de bekostigde als de niet-bekostigde opleidingen, initieel en post-initieel. U stimuleert en geeft richting aan de doorontwikkeling en de samenwerking tussen de opleidingen en tussen onderwijs, onderzoek en innovatie. U geeft leiding aan de opleidingsmanagers en het hoofd Onderwijs en Studentzaken, om samen met hen de strategie, kwaliteit en het rendement van de eenheid te sturen en te realiseren en u faciliteert hen daarin.

Gezamenlijk met de directeur Kennis- en Innovatiecentrum en de opleidingsmanagers bent u verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van een relevant landelijk en regionaal netwerk en relatiesHiertoe behoren tevens de verbindingen met het interprofessionele werkveld en de kennisinfrastructuur in de sectoren Kind/Jeugd en Educatie/Gedrag en Maatschappij. Als directeur bent u een boegbeeld van KPZ voor de schoolbesturen en andere praktijkplaatsen in het werkgebied van de hogeschool. 

Gezamenlijk met de voorzitter van het College van Bestuur en de directeur KIC vormt u het directieteam en bent u gezamenlijk verantwoordelijk voor de strategie van de hogeschool, waarbij het College van Bestuur de eindverantwoordelijkheid heeft. Dit houdt in dat u concreet bijdraagt aan de strategische beleidsontwikkeling en de bedrijfsvoering van KPZ in haar geheel. 

Profiel 

De ondernemende en verbindende kandidaat die gezocht wordt, is een onderwijskundig leider. U bent een conceptueel denker en weet dit te (laten) vertalen naar een curriculum en vervolgens te evalueren door te kijken naar, en te sturen op, kwaliteit van het onderwijs in al zijn facetten. Ook bent u in staat te schakelen tussen ambitie en de praktijk. U heeft ruime ervaring met het leidinggeven aan veranderingsprocessen en u weet flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden. Ook met het plegen van interventies heeft u ervaring. U bent hiertoe pragmatisch in uw aanpak en u weet prioriteiten te stellen en focus aan te brengen.  

Uw stijl van leidinggeven kenmerkt zich als richtinggevend en faciliterend. U bent communicatief sterk, u bent een objectief luisteraar en u houdt, alhoewel direct in uw communicatie, altijd rekening met de ander. U bent nieuwsgierig en blijft vragen stellen. Zowel voor medewerkers als voor studenten bent u aanwezig en betrokken.   

Kenmerkend voor uw stijl van werken is de balans tussen mensgericht en resultaatgericht. U werkt vanuit verbinding, denkt en handelt niet hiërarchisch en bent een samenwerker. U stelt zich constructief op en weet anderen te overtuigen en mee te nemen in ontwikkelingen en veranderingen. U bent een stevige gesprekspartner met durf en doorzettingsvermogen. U werkt vanuit visie en hebt daarbij oog voor de grote lijnen en de maatschappelijke opdracht die hogeschool KPZ heeft.   

Verdere persoonlijke kenmerken die u typeren: open, integer, toegankelijk, proactief en besluitvaardig. 

Functie-eisen  

Om de rol succesvol te kunnen vervullen dient u, behalve over kennis van en ervaring met het hoger onderwijs of een eindverantwoordelijke positie binnen het primair onderwijs, te beschikken over: 

  • een onderwijskundige achtergrond; 
  • visie op en (theoretische) kennis van het onderwijs, onderzoek en innovatie dat door de hogeschool wordt aangeboden;  
  • het vermogen om innovatief onderwijs richting te geven, vorm te geven en aan te sturen;  
  • vaardigheid in het leiden van een eenheid, inclusief het verwerven van draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen, zowel in- als extern; 
  • inzicht in de financiële, bestuurlijke, bedrijfskundige en onderwijskundige context van een hogeschool. 

Belangstelling?  

Indien u belangstelling hebt, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 2 januari 2021 tegemoet.    

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met AnnelizeWilpstra:  050-4092720.