Ga naar de inhoud
Vacature

Directeur Ondersteunende Diensten


Sluitingsdatum
6 juni 2024

Fierder Onderwijs is een stichting die voortgezet onderwijs aanbiedt in         Noordoost-, Oost- en Zuidoost-Friesland en het Westerkwartier. Onderdeel van de stichting is ook Fierder Onderwijs Centraal, waar scholen terecht kunnen voor ondersteuning en advies.

We zoeken voor Fierder Onderwijs Centraal een Directeur Ondersteunende Diensten. Ben je een ervaren en stevige directeur? Heb je veel veranderkundige en bedrijfskundige ervaring? Heb je tevens affiniteit met onderwijslogistieke processen? Dan komen we graag in contact.

Fierder Onderwijs

Op 1 augustus 2022 zijn de drie christelijke scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs, CSG Liudger, Dokkinga College en Lauwers College, bestuurlijk gefuseerd. Uit deze bestuurlijke fusie is de stichting Fierder Onderwijs voortgekomen. Er is een College van Bestuur en ook de afdelingen HR, ICT en Financiën zijn samengevoegd en vallen nu onder Fierder Onderwijs Centraal. Deze afdeling werkt voor alle drie de scholengemeenschappen. 

Fierder Onderwijs heeft in totaal 12 scholen, waar onderwijs wordt geboden aan circa 6.500 leerlingen. Binnen de scholengemeenschappen kunnen leerlingen elke vorm van onderwijs genieten: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium. 

Voor ondersteuning en advies kunnen de scholen terecht bij Fierder Onderwijs Centraal. Fierder Onderwijs Centraal bestaat uit de afdelingen Bestuurs- en managementondersteuning, Personeels- en financiële administratie, HR, Onderwijs en kwaliteitszorg, ICT, Communicatie, Facilitair en boekenfonds en het Expertisecentrum.

Directeur Ondersteunende Diensten

Als Directeur Ondersteunende Diensten ben je verantwoordelijk voor de aansturing van circa 80 mensen die verdeeld zijn over de afdelingen Bestuurs- en managementondersteuning, Personeels- en financiële administratie, HR, Onderwijs en kwaliteitszorg, ICT, Communicatie, Facilitair en boekenfonds en het Expertisecentrum. De meeste teams zijn gehuisvest op het kantoor in Drachten. De afdelingen Financiële Administratie en Personeels- en Salarisadministratie (PSA) zijn gevestigd in Dokkum. 

Op dit moment zijn er drie hoofden die enkele teams aansturen. Er vallen ook enkele teams rechtstreeks onder de directeur. De organisatie is na de bestuurlijke fusie nog volop in ontwikkeling. De structuur zal daarom naar alle waarschijnlijkheid nog wijzigen. 

De kandidaat die we zoeken is een ervaren en stevige directeur, die ook veel veranderkundige en bedrijfskundige ervaring heeft. Tevens heb je affiniteit met onderwijslogistieke processen, kun je een duidelijke koers uitzetten, mensen daarin meenemen en hen inspireren om daar vanuit hun eigen professie en expertise waarde aan toe te voegen.

Je vertelt het verhaal en kunt daarbij goed schakelen tussen de verschillende afdelingen en de uiteenlopende typen mensen. Je durft goed door te vragen, ziet de grote lijn en stuurt op daadwerkelijke realisatie. 

Je hebt een integrale blik en weet de professionals die bij de ondersteunende dienst van Fierder werken mee te nemen in de verandering en goed in positie te brengen. Daarbij heb je oog voor de talenten van mensen en weet je deze goed in te zetten. In je leiderschap ben je coachend en zorg je voor de verbinding. Je hebt aandacht voor de (persoonlijke) ontwikkeling en de professionalisering van medewerkers. 

We zoeken iemand die rolvast en doortastend is. Je beschikt over goede voelsprieten, bent empathisch, open en toegankelijk. Je wordt ervaren als communicatief sterk, openstaand voor mening en oordeel van anderen, enthousiasmerend, energiek en zeer betrokken bij de mensen en de organisatie. Je onderschrijft het belang van het open christelijk onderwijs waar Fierder voor staat.

Belangstelling?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan zien we graag uiterlijk 6 juni 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen: 050-4092720.

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.