Ga naar de inhoud
Vacature

Directeur


Sluitingsdatum
5 september 2022

‘CKC Drenthe wil kinderen stimuleren in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en zelfbewuste wereldburgers. Mensen die bijdragen aan een waarde(n) volle en duurzame maatschappij.’  

CKC Drenthe verzorgt christelijk basisonderwijs en kinderopvang op 30 kindcentra in Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Tynaarlo, Noordenveld en Midden-Drenthe. De kindcentra hebben elk hun eigen karakter, maar delen de ambitie om toonaangevend te zijn. Het kind staat centraal bij alles wat de organisatie doet. 

Een van de centra van CKC Drenthe is Christelijk Dalton kindcentrum De Eshorst. 

De Eshorst biedt basisonderwijs aan circa 300 leerlingen. Ook biedt het kindcentrum kinderdagopvang (0 tot 4 jaar), peuteropvang, voor- en naschoolse opvang en vakantie opvang aan ongeveer 150 kinderen van 0-13 jaar.  

Vanuit de waarden van het Daltononderwijs aangevuld met de kernwaarden groei, vertrouwen, enthousiasme, veiligheid en kwaliteit zetten de ongeveer 40 professionele en betrokken medewerkers zich in voor het onderwijs aan en de ontwikkeling van de kinderen. De ouders zijn betrokken en actief. Naast oudercontacten over de kinderen, wordt het belangrijk gevonden dat ouders meedenken om het onderwijs, de opvang en de daarbij horende activiteiten optimaal uit te voeren. 

De directie wordt gevormd door de directeur en de adjunct-directeur. Zij zijn beiden verantwoordelijk voor het brede aanbod op het kindcentrum. 

Directeur

Wij zoeken voor deze vacature een ervaren onderwijskundig leider die het kindcentrum in ontwikkeling en in beweging houdt. 

De directeur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting, binnen de kaders die zijn gesteld. Dit betekent dat de directeur verantwoordelijk is voor het beleid ten aanzien van personeel, onderwijs, opvang, huisvesting, financiën, public relations en beheer en organisatie. Hij of zij geeft direct leiding aan medewerkers van het kindcentrum. De directeur geeft uitwerking aan plannen op het niveau van het kindcentrum De Eshorst zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan en het kindcentrumplan. 

Profiel 

Wij zoeken voor De Eshorst een directeur die affiniteit heeft met en ervaring als directeur op een kindcentrum. Iemand die hart, oog en oor heeft voor iedereen binnen het kindcentrum.  

Je staat open voor Daltononderwijs en wil je hierin verdiepen. Je weet de medewerkers te inspireren om het beste uit zichzelf te halen en kan, waar nodig, daadkrachtige beslissingen nemen. Je straalt natuurlijk leiderschap uit. Zakelijke sturing met heldere kaders en een duidelijke bedrijfsvoering weet je te vatten in een verbindende stijl, die samenwerking binnen het team stimuleert en die medewerkers motiveert.  

Je bent betrouwbaar, sociaal en transparant en weet een veilige omgeving te creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen. Je heldere wijze van communiceren is gericht op afstemming en samenwerking. Jouw stijl van leidinggeven laat zich kenmerken als richting gevend, kaders stellend en ruimte gevend. Je zet je probleemoplossend vermogen en humor in om conflicten op te lossen. Je staat open voor het oordeel en de mening van anderen, luistert objectief, maar gaat een discussie niet uit de weg.  

Je bent sterk in het onderhouden van contacten met externen en samenwerkingspartijen. Ook ben je op de hoogte van vernieuwingen binnen opvang en onderwijs en heb je ervaring met visie- en beleidvorming.  

Je bent zichtbaar aanwezig en benaderbaar voor zowel ouders als medewerkers. 

Kenmerken die jou typeren zijn:  

  • krachtige persoonlijkheid; 
  • helder in de communicatie;  
  • organisatiesensitief;  
  • ambitieus; 
  • empatisch; 
  • toegankelijk en verbindend; 
  • helicopterview. 

Verder wordt van je verwacht dat je bewust kiest voor Christelijk onderwijs en dat je deze normen en waarden ook uitdraagt. 

Belangstelling?    

Indien je belangstelling hebt, dan zien wij je CV en begeleidende brief graag uiterlijk maandag
5 september a.s. tegemoet.    

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Maurice Hoogeveen of Annelize Wilpstra, 050-4092720. 

Wij zijn op 15 september alleen mobiel te bereiken in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk:
U kunt ons bereiken op 06-30030969.