Ga naar de inhoud
Vacature
logo hanzehogeschool

Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing


Healthy Ageing is een van de strategische zwaartepunten van de Hanzehogeschool Groningen (HG) én van Noord-Nederland. Het strategische doel van het HG-speerpunt Healthy Ageing is: ‘de Hanzehogeschool is een nationaal én internationaal erkende en gewaardeerde University of Applied Sciences op gebied van Healthy Ageing’. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met ruim 160 kennisinstellingen, overheden, organisaties/bedrijven en netwerkorganisaties. De bevordering van gezondheid en participatie van burgers in de samenleving vormen belangrijke elementen van de visie. Hierbij speelt technologie in toenemende mate een rol.

 

Het CoE HA is erop gericht om duurzame actieve publiek-private samenwerkingsverbanden aan te gaan. Dit zijn samenwerkingsverbanden met hogescholen, bedrijven, overheden en andere publieke en maatschappelijke organisaties. Er wordt samen gewerkt aan innoveren, onderzoeken, experimenteren en investeren ten behoeve van toekomstbestendig hoger beroepsonderwijs en beroepspraktijk en ter versnelling van gewenste economische en maatschappelijke transities. Het CoE HA representeert de HG op het terrein van Healthy Ageing naar buiten toe.

 

Als directeur bent u verantwoordelijk voor het realiseren van het strategisch plan. Hierbij wordt gestuurd op de resultaten binnen de kaders die zijn afgesproken. Het strategisch plan wordt ontwikkeld samen met betrokken schools. U geeft richting aan de realisatie van de uitvoering van dit plan. U faciliteert in de verbinding onderwijs, onderzoek en werkveld en legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

 

U geeft leiding aan het programmateam dat bestaat uit circa 10 medewerkers. Het team richt zich op het strategisch programma Healthy Ageing, dat de volgende onderdelen kent: programma- en portfoliomanagement, projectontwikkeling en initiëren en begeleiden van innovatiewerkplaatsen. U weet verschillende disciplines uit de hogeschool en externe partners te verbinden ten behoeve van onderzoek en onderwijs binnen het CoE HA. U weet gebruik te maken van bestaande HA-structuren, overlegvormen en reeds bestaande netwerken van schools en lectoren. Extern en intern bent u het boegbeeld en weet u de Hanzehogeschool te positioneren op het gebied van Healthy Ageing innovatie in de regionale, landelijke en internationale context.

 

U bent tevens verantwoordelijk voor de Health Hub Roden. De Health Hub Roden is de verbindende schakel tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid en richt zich op medische technologie en healthy ageing. De Health Hub Roden wordt mogelijk gemaakt door Provincie Drenthe, Provincie Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Healthy Ageing Network Northern Netherlands, Regio Groningen-Assen en Gemeente Noordenveld. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven dankzij innovatie door inzet van het netwerk, kapitaal en kennis.

 

Overkoepelende doelstellingen/resultaten waarvoor u verantwoordelijk bent, zijn:

 • realiseren van een goede aansluiting tussen onderwijs, onderzoek en (beroeps)praktijk;
 • ontwikkelen van nieuwe kennis;
 • creëren van een permanente kennisstructuur waarin de aangesloten partners structureel in contact zijn met de Hanzehogeschool;
 • realiseren dat CoE HA door EU en buitenlandse partners erkend wordt als een praktijkgericht onderzoekscentrum inzake innovatie en HA;
 • realiseren van minimaal 40 % externe financiering van het onderzoeksbudget;
 • versnellen en vergroten van het innovatievermogen op het gebied van HA.

 

Functie-eisen

Voor deze functie wordt een kandidaat gezocht met een stevige persoonlijkheid. Iemand die ervaren wordt als het boegbeeld van het Centre of Expertise Healthy Ageing. Het CoE HA zoekt een directeur die sterk gericht is op samenwerking en zich als een vis in het water voelt bij het werken in een matrixstructuur. U maakt gemakkelijk contact, beweegt gemakkelijk in het HA-netwerk van de hogeschool en weet mensen te verbinden t.b.v. het realiseren van gezamenlijke doelen. Als directeur zorgt u voor de verbinding van buiten naar binnen. U kunt (aantoonbaar) resultaatgericht functioneren in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en weet verschillende disciplines uit de hogeschool te verbinden t.b.v. onderzoek, onderwijs en ondernemerschap binnen het CoE.

 

U bent communicatief sterk, weet anderen op een positieve wijze te beïnvloeden en te overtuigen en u weet commitment te verkrijgen. U neemt initiatief in het uitbreiden van het netwerk van het CoE HA en t.b.v. innovaties en omgevingen voor productontwikkeling. Als directeur van het CoE HA weet u op een innovatieve, enthousiasmerende, stimulerende en verbindende wijze lectoren, schools en externe partners te betrekken bij nieuwe initiatieven en de realisatie daarvan. Bij het realiseren van beleid houdt u de missie van CoE HA goed voor ogen, bent u besluitvaardig en koersvast. Uw samenwerkingspartners kunnen op u rekenen.

 

Van u wordt verwacht dat u:

 • beschikt over aantoonbare leidinggevende ervaring binnen complexe netwerkorganisaties, groepsgericht en individueel;
 • beschikt over het vermogen en de ervaring om een strategisch beleid te ontwikkelen en zorg te dragen voor de uitvoering;
 • affiniteit heeft met (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek en (bij voorkeur) bent gepromoveerd;
 • ervaring heeft met valorisatie van onderzoek, de dynamiek van projecten kent en begrijpt en dat u ervaring heeft met het zichtbaar maken van de impact van onderzoek;
 • ervaring heeft met het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;
 • beschikt over relevante netwerken binnen én buiten Nederland en bij voorkeur de weg weet voor het verkrijgen van Europese subsidies voor thema’s op het gebied van healthy ageing.

 

Informatie 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 / 06-53897499 of Laura Wilpstra:  050-4092720 / 06-20315501.

 

Belangstelling? 

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw cv en begeleidende brief graag tegemoet. Dit kan door middel van het invullen van het formulier hiernaast. De reactietermijn sluit op vrijdag 31 mei a.s.